Odkryto pociski moździeżowe
z okresu II wojny światowej
admin | 2006-07-14 08:31:21 | drukuj
13 lipca, podczas robót drogowych na ul. Szkolnej, odkryto pociski moździeżowe z okresu II wojny światowej, które w każdej chwili groziły wybuchem.

Miejsce szybko zabezpieczono, wezwano saperów. Po kilku godzinach saperzy przejęli materiały wybuchowe i uwolniono teren do delszych prac budowlanych.

Ciekawe, jak jeszcze wiele tak tajemniczych i jednocześnie niebezpiecznych miejsc skrywa w sobie historia Milanówka.

TMM
Konkurs na Pomnik-Symbol Ojca Świętego Jana Pawła II - rozstrzygnięty
admin | 2006-07-10 19:12:09 | drukuj
10 lipca o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń budynku "B" Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 41, Komisja Konkursu na Pomnik-symbol Ojca Świętego Jana Pawła II ogłosiła wyniki konkursu.
Żaden z zaproponowanych projektów nie znalazł akceptacji wśród członków Jury i w związku z tym temat Budowy pomnika zostaje odłożony w czasie.
Jako jedyny projekt przedstawiony poniżej otrzymał wyróżnienie i nagrodę 500 zł.


Autorem wyróżnionej pracy jest zespół projektantów


Przewodnicząca Komisji Konkursowej Elżbieta Łyszkowska gratuluje autorom pracy wyróżnionej


Na naszej stronie projekt ten w sondzie internetowej uzyskał największą ilość głosów - aż 43% głosujących opowiedziało się za tym właśnie projektem.
Komisja postanowiła ponownie ogłosić konkurs.
TMM


Oficjalne stanowisko:
Komunikat
Komisji konkursowej powołanej w celu dokonania wyboru projektu
pomnika-symbolu  ku czci Jana Pawła II 

 

    Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2006 r. członkowie Komisji konkursowej  po przeanalizowaniu złożonych prac oraz opinii mieszkańców, przedstawionych w formie wpisów do książki, a także wyników sondy przeprowadzonej na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Milanówka uznali, że 

  1. Żadna z  przedstawionych prac niestety nie spełnia oczekiwań większości mieszkańców Milanówka.
  2. Prace 27 03 19 77  oraz 05 10 85 pomimo interesującej kompozycji  nie wpisują się w charakter miasta. Zbyt monumentalne bryły, umieszczone na niewielkim skwerze, przytłaczają swym ciężarem naturalne walory istniejącej zieleni.
  3. Celem konkursu, poza opracowaniem koncepcji pomnika było, zawarte w pkt.2 części I Regulaminu Konkursu, opracowanie jego bezpośredniego otoczenia. W części II Regulaminu w pkt.2- Zagospodarowanie terenu  zapisano konieczność rozstrzygnięcia zagospodarowania terenu obiektami małej architektury i zielenią oraz zasad obsługi komunikacji pieszej. Trzy z nadesłanych prac (nr 27 03 19 77, 13 21 13, 05 10 85) bardzo pobieżnie potraktowały zagospodarowanie terenu – przewidując utwardzenie całej powierzchni skweru.
  4. Za wyróżniającą się wśród zgłoszonych prac uznano pracę Nr 30 01 05. Praca ta wyróżnia się starannym i ciekawym opracowaniem zagospodarowania skweru. Jednocześnie za wady pracy uznano:
  • w przedstawionej koncepcji zabrakło zaznaczenia centrum pomnika np. przez umieszczenie w środku wewnętrznego kręgu jakiegoś elementu;
  • zbyt duża powierzchnia skweru została przewidziana do utwardzenia;
  •  proponowane murki o wysokości 80 cm są zbyt niskie. Istnieje obawa, że mogą być wykorzystywane przez rolkarzy do ćwiczeń. Umieszczony w pionie, na tak małej wysokości tekst może być trudny do odczytania.

 Komisja postanowiła, że:

  1. Ze względu na  brak wśród przedstawionych prac koncepcji, która spełniałaby oczekiwania mieszkańców miasta i członków Komisji - nie wybiera zwycięskiej pracy i  nie przyznaje nagrody autorom żadnej z prac.
  2. Biorąc pod uwagę wyjątkowo staranne i interesujące opracowanie zagospodarowania terenu przyznaje wyróżnienie w kwocie 500.- zł  autorom pracy nr 30 01 050- Panom:  arch.Grzegorzowi Chojnackiemu, arch.Krzysztofowi Matysiakowi, arch.Adrianowi Horbie  oraz  arch.Sławomirowi Golenko.
    W czasie trwania konkursu, w okresie od złożenia prac do rozstrzygnięcia konkursu, nastąpiły zmiany na stanowiskach Proboszcza Parafii Matki Boskiej Bolesnej oraz Św. Jadwigi Śląskiej  toteż na etapie oceniania prac Komisja zmuszona była pracować w ograniczonym składzie. Ze względu na brak, zdaniem Komisji i mieszkańców (zdecydowana większość opinii wpisanych do książki „ opinie o pracach konkursowych” jest negatywna), pracy zasługującej na realizację, oraz ograniczenie składu Komisji w kluczowym momencie jej prac, edycję Konkursu należy powtórzyć w lipcu br. wyznaczając dłuższy okres na przygotowanie koncepcji.

Proponowany termin ogłoszenia nowej edycji konkursu -18 lipiec br. z terminem składania prac do 16 października 2006r.

Zdaniem Komisji uczestnictwem w konkursie należy zainteresować szczególnie architektów krajobrazu a także młodzież, której świeże pomysły mogą okazać się bardzo interesujące.
 

                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                      /-/
                                                      Elżbieta Łyszkowska
Kolejne zebranie zarządu TMM
admin | 2006-07-06 21:31:24 | drukuj
Kolejne zebranie zarządu odbędzie się po okresie wakacyjnym,
6 września 2006
r. o godz. 16.30 w siedzibie TMM przy ul. Warszawskiej 37
(I p. - lokal nad sklepem PSS SPOŁEM)
Forum dyskusyjne
admin | 2006-07-04 14:04:59 | drukuj
Zapraszamy serdecznie wszystkich internautów do nowo otwartego forum dyskusyjnego, utworzonego po to, aby wymieniać się informacjami, poprawiać rzeczywistość, dokumentować zdarzenia i zdobywać cenne informacje historyczne.

(Link do FORUM znajduje się  w górnym panelu).
Europa - szansa dla archiwów
admin | 2006-07-03 11:40:53 | drukuj
Unia Europejska oferuje naszemu krajowi, niebywałą w dziejach szansę, na przyspieszoną modernizację, poprawę poziomu życia i likwidację zapóźnienia cywilizacyjnego. Trzeba tylko umieć po nią sięgnąć. Jak szybko dokonamy tego skoku do Europy, to zależy od umiejętności, pomysłowości i chęci polskich samorządów, władz centralnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych wspólnot.

Takie przesłanie miało wystąpienie dr hab. Władysława Stępniaka – zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – na seminarium pt. „EUROAPA- SZANSA DLA ARCHIWÓW”.


Zebrani słuchacze podczas seminarium
Fot. APDOiP


Pani dyrektor archiwum milanowskiego Wiesława Majak powitała i przedstawiła gości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie doktor Władysław Stępniak przybliżył przybyłym archiwistom z całej Polski, szanse jakie daje współpraca z Unią Europejską.

Od 11.00 do 13.15  miała miejsce cześć teoretyczna konferencji, która została poświęcona wprowadzeniu uczestników w tematykę programów Komisji Europejskiej, współfinansujących projekty o charakterze kulturalnym.

Pani Małgorzata Czerwiec z Punktu Kontaktowego ds. Kultury opowiedziała o programie ochrony oraz upamiętniania głównych miejsc i archiwów związanych z deportacjami. Polska włożyła bardzo duży wkład przy powstaniu tego projektu – mającego za zadanie ocalenie pamięci o zbrodniach i czystkach etnicznych dokonywanych przez nazistów i komunistów w czasach II wojny światowej.

Pani Monika Czerska przybliżyła założenia programu unijnego “Kultura 2007” oraz opisała różnicę w stosunku do poprzednich wspólnotowych programów kulturalnych.

Po przerwie na kawę zapoznaliśmy się ze szczegółami uzyskiwania pomocy z funduszy strukturalnych od p. Konrada Misztala przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część seminarium mająca na celu pokazanie projektów realizowanych przez polskich operatorów kulturalnych oraz zaprezentowanie ich doświadczeń 
z tworzeniem projektów, ich realizacją i rozliczaniem.

Pani Marta Jaszczyńska z Archiwum Państwowego m. st. Warszawy zaprezentowała projekt EMILE (Leaving Europe for America – elary Emigrrants Letter Stories) mający na celu przybliżenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które można odnaleźć w listach, fotografiach, piosenkach i wspomnieniach emigrantów, którzy w latach 1845-1920 opuścili Europę i wyjechali do Stanów Zjednoczonych 

Dr Ewa Rosowska z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zaprezentowała nam tajniki projektu EURIDICE, którego celem jest przedstawienie instytucjom kształcącym oferty szerokiego dostępu do unikatowych, niepowtarzalnych i w większości niepublikowanych źródeł, pochodzących od różnych dostawców, jakimi są archiwa, biblioteki i zasoby fotograficzne. Zasoby te będą dostępne za pośrednictwem stron www z wielojęzycznym interfejsem, opartym na technologii klient/serwer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.euridiceedu.org/euridice.php?lingua=pl

Monika Jurgo z Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej poinformowała o bieżących projektach, konferencjach, publikacjach, szkoleniach. Zaprezentowała również nową witrynę http://ue.milanowek.ap.gov.pl/ w akcji na żywo.

Dyrektor Wiesława  Majak podsumowując seminarium zaproponowała przedstawicielom archiwów, które będą realizować projekty,  kolejne spotkania w Milanówku. Tu będą odbywać się szkolenia i spotkania ekspertów. Dzięki realizowanym projektom zasoby archiwów historycznych staną się dostępne nie tylko do celów naukowych ale i poznawczych dla osób zainteresowanych historią naszego kraju.

Unia europejska pomaga w zachowaniu konserwacji i popularyzacji archiwaliów i pamiątek po minionych czasach,  przechowywanych przez strażników pamięci w archiwach. 
 
                                                      Monika Jurgo/ Tomasz Leleń
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne