Zmarł Andrzej Pettyn

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że 23 kwietnia 2021 r.
zmarł

ŚP
Andrzej Pettyn

Odszedł Wielki Miłośnik Milanówka, Powiatu Grodziskiego i Mazowsza.
Był wieloletnim Prezesem Towarzystwa Miłosników Milanówka, Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych oraz Wiceprezesem Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.,

Był działaczem społecznym i naukowym, znawcą historii naszego miasta oraz autorem i współautorem wielu publikacji historycznych i popularno-naukowych, źródłoznawczych, biograficznych, bibliograficznych, licznych artykułów i prac popularnonaukowych.

Jako radny Milanówka i potem Powiatu Grodziskiego wspierał ich rozwój.

Za swoje zaangażowanie w upowszechnianie kultury został wielokrotnie wyróżniony.

Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało mu odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Nadzwyczajny Zjazd Członków Mazowieckiego Towarzystwa Kultury nadał mu w maju 2008 r. godność Członka Honorowego MTK „za szczególne zasługi dla rozwoju kultury Ziemi Mazowieckiej”. W listopadzie 2008 r., z okazji 10-lecia powiatu grodziskiego, kapituła honorowego wyróżnienia „Mecenas Kultury” nadała mu medal „Mecenas kultury” „za wybitną działalność we wspieraniu działalności kulturalnej na terenie powiatu grodziskiego”. Przez wiele lat pracował społecznie w środowisku niewidomych (prowadził warsztaty rehabilitacyjne, pogadanki i nagrania książki mówionej). Jest laureatem nagród dziennikarskich krajowych (I nagroda Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji „za popularyzację kultury polskiej w świecie” – 1986) i zagranicznych (Wiedeń 1970 – „za upowszechnienie wiedzy o Polsce – ojczyźnie esperanta; Walencja 1993 – japońska nagroda pokojowa ONISABURO DEGUCHI „za wkład w budowanie porozumienia między narodami w audycjach Polskiego Radia”. Z okazji 80-lecia Polskiego Radia, w uznaniu osiągnięć w pracy dziennikarskiej, zarząd przyznał mu Honorową Odznakę Polskiego Radia SA. Za całokształt pracy w środowisku niewidomych zarząd PZN przyznał mu Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych (1998). oraz propagowanie jego dziedzictwa kulturowego.

W 2009 r. przyznano mu odznaczenie Milanowski Liść Dębu „za wybitny wkład w popularyzację wiedzy o Milanówku”.

Pogrzeb odbędzie się w środę 28 kwietnia 2021 r.
Msza św. o godz. 13.00 w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Parafialny w Milanówku.

Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy Rodzinie oraz Przyjaciołom składają pogrążeni w głębokim smutku członkowie Zarządu Milanowskiego Towarzystwa Letniczego


2021-04-24 14:38:29