81 rocznica śmierci Michała Piotra Lasockiego.
W dniu 11 X 2019 roku  w 81 rocznicę śmierci M. Lasockiego, przy tablicy upamiętniającej Założyciela  Letniska Milanówek, miała miejsce uroczystość, przypominająca postać wielkiego Człowieka. Przy tablicy zebrały się przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców, od przedszkolaków począwszy,  poprzez uczniów wszystkich szkół podstawowych i LO oraz seniorów z U3W, przedstawicieli MTL i SPR. Stawili się też harcerze i przedstawiciele MCK. Jako pierwszy wiązankę kwiatów wraz z grupą przedszkolaków złożył pan Burmistrz Piotr Remiszewski, po czym kolejno przedstawiciele SPR i MTL, U3W,  MCK, wszystkich szkół i harcerzy. Wspomnienie prezesa SPR, T. Kuldanka, o życiu i działalności M. Lasockiego, poprzedziło odsłonięcie (w Ogrodzie Miniatur siedziby SPR) przez  p. Burmistrza i prezesa SPR,  miniatury kościółka w Żukowie, pierwszej parafii M. Lasockiego, w której 81 lat temu odbyła się msza żałobna po śmierci Założyciela Miasta.

Burmistrz Piotr Remiszewski z grupą przedszkolaków składa kwiaty

Przedstawiciele Milanowskiego Towarzystwa Lotniczego
składają kwiaty


2019-10-13 19:22:12