Nagroda dla mieszkańców Milanówka
- za rozległą i wieloletnią działalność społeczną!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż naszym członkom, Annie i Tadeuszowi Kuldanek została przyznana nagroda za rozległą, wieloletnią działalność społeczną, w szczególności dotyczącą dziedzictwa kulturowego Milanówka i okolic. Nagrodę przyznała Kapituła Niezależnej Fundacji POLCUL.

Nagradzając teraz i w przyszłości osoby zasłużone w budowaniu podstaw społeczeństwa obywatelskiego Fundacja Polcul spełnia testament Jerzego Bonieckiego, jej Twórcy i Fundatora. Serdecznie gratulujemy!

Jan Nowak-Jeziorański w 15. rocznicę Polculu w 1993 r. napisał: „...Temu anonimowemu społecznikowi, pracującemu często w ciężkich warunkach bytowych, wydaje się, że nikt nie dostrzega jego pracy i jej wyników. I oto nagle z Sydney, z najbardziej od Polski oddalonego kontynentu, nadchodzi znak, że został tam nie tylko zauważony, ale doceniony i wyróżniony. Stamtąd przychodzi znak podziękowania i uznania. Ile w tej nagrodzie ładunku i zachęty do dalszego działania, ile przypływu energii i woli. Pomyśleć, że dzięki Polculowi już blisko tysiąc tych nieznanych bohaterów pozytywnych przeżyło chwile radości i zasłużonej dumy”.

Zarząd Milanowskiego Towarzystwa Letniczego

2019-09-29 18:05:01