Informacja o realizacji zadań statutowych

Milanowskiego Towarzystwa Letniczego w 2016 roku

Miniony rok zamknął załatwianie formalności związanych z rejestracją naszego stowarzyszenia pod nazwą Milanowskie Towarzystwo Letnicze, którego przewodnictwo z woli członków przejąłem przed rokiem. Z myślą o nowych członkach  - być może nie znających historii lokalnych organizacji pozarządowych - przypomnę, że jest  ono kontynuacją zarówno ponad 20-letniej działalności stowarzyszenia na rzecz promocji Milanówka i upowszechniania wiedzy o naszym mieście, jakim było Towarzystwo Miłośników Milanówka założonego – w 1994 roku, jak i  Milanowskiego Towarzystwa Letniczego – powołanego w 1908 r. przez założyciela Milanówka Michała Lasockiego, który  też z wielkim powodzeniem kierował nim do samej śmierci w 1938 roku.  Przypomnę, że  ubiegłoroczne spotkanie noworoczne uświetnił pokaz dokumentalnego filmu Mariusza Koszuty (reżyseria, montaż i realizacja) wg scenariusza A. Pettyna,  poświęconego historii i działalności Milanowskiego Towarzystwa Letniczego od chwili jego powstania aż do likwidacji przez władze komunistyczne w 1950 roku.


2017-01-26 20:07:35