Jak to się robi w Milanówku?

Tak zatytułował red. Albert Bakuła swoją relację w ukazującym się w Mińsku Maz. czasopiśmie „Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon” z dwugodzinnego wykładu poświęconego sztuce skutecznej promocji miasta na przykładzie Milanówka. Wykładom Mariusza Koszuty i Andrzeja Pettyna towarzyszyła wystawa wydawnictw o Milanówku i obszerna prezentacja slajdów ilustrujących 63 projekty promocyjne na które złożyły się pogadanki, wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje w  szkołach o historii i dorobku miasta oraz spacery edukacyjne dla młodzieży po trasach ukazujących bogatą architekturę miasta  i dorobku ludzi związanych z Milanówkiem ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał Milanówek w końcowym okresie II wojny światowej jako nieformalna stolica Polskiego Państwa Podziemnego.


2016-10-20 14:48:03