II Festyn Urszulański w Milan√≥wku

W najbliższą niedzielę odbędzie się w Milanówku II Festyn Urszulański zorganizowany przez Stowarzyszenie Słoneczny Promyk. Festyn zainauguruje o godz. 8.00 loteria fantowa na placu przy kościele św. Jadwigi (Kościuszki 40), która potrwa do godz. 14.00.

O godz. 11.15 - w tym samym kościele - odbędzie się Msza św. Odpustowa.

Uroczyste otwarcie festynu przewidziano o godz. 15.00 w Teatrze Letnim Miejskiego Ośrodka Kultury (Kościelna 3). Po słowach powitania wystawiona zostanie bajka "Królewna Śnieżka" w wykonaniu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, prowadzonego od wielu lat przez Siostry Urszulanki. Po przedstawieniu odbędą się konkursy dla dzieci i rodziców, w których główną nagrodą będzie atrakcyjna przejażdżka superdorożką po Milanówku. Zwycięzcy z Milanówka zostaną odwiezieni do domu, osoby spoza Milanówka na dworzec PKP lub WKD według wyboru. Losowanie tej głównej nagrody odbędzie się o godz. 18.30.

W programie festynu przewidziano również występ Orkiestry Dętej GZF Polfa-Grodzisk, a także "aukcję rzeczy bezcennych".

Festyn Urszulański to piękna impreza integracyjna. Aby przybliżyć cele festynu poprosiłem o wypowiedź dla internetowej gazety TMM siostrę przełożoną Zgromadzenia w Milanówku Jadwigę Koropczuk, która powiedziała:

"Stowarzyszenie Słoneczny Promyk" powstało w celu zgromadzenia środków na budowę nowego przedszkola na terenie należącym do naszego zgromadzenia przy ul. Mickiewicza. Założyli je rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, którzy razem z nami chcą poprawić warunki, w jakich przebywają i wychowują się dzieci. Zresztą co roku mamy wiele zgłoszeń do przedszkola i nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich dzieci. Tak więc istnieje pilna potrzeba pozyskania środków na wybudowanie nowej siedziby. Sprawa nie jest prosta, środki gromadzimy powoli, ale spotykamy się z dużą życzliwością mieszkańców, którzy wspomagają nasze działania. Zresztą wielu z mieszkańców to ?absolwenci? naszego przedszkola. Serdecznie więc zapraszamy na nasz festyn wszystkich zainteresowanych. Festyn ma charakter rodzinny, warto więc, aby dzieci i rodzice, a może i dziadkowie przybyli razem. Wszyscy będą mile widziani."

Towarzystwo Miłośników Milanówka, które od wielu lat współpracuje z SS. Urszulankami prosi o spopularyzowanie festynu wśród przyjaciół i znajomych.

Przypomnijmy, że z naszej inicjatywy w 2002 r. zorganizowano obchody 60-lecia działalności Zgromadzenia SS. Urszulanek na terenie Milanówka. Z tej okazji w murach kościoła pw. Św. Jadwigi zorganizowano wielką wystawę fotograficzną, obrazująca działalność sióstr, której twórcą był członek TMM, artysta plastyk Mariusz Koszuta. Odbyło się też wiele imprez towarzyszących, m.in. spotkanie "absolwentów" przedszkola, seminarium na temat wychowawczych koncepcji urszulańskich, a w ostatniej książce wydanej przez TMM ("Milanówek - miejsce magiczne") znalazł się obszerny rozdział poświęcony Siostrom Urszulankom.

Andrzej Pettyn


Historyczne zdjęcie ss. Urszulanek z p. Watraszewską
(wcześniejszą właścicielką willi "Matulinek")
przy figurze Matki Bożej w ogrodzie, 1956 r.
Fot: archiwum ss. Urszulanek

Bożena Starościak
Jubileusz

Miłość do Boga i do człowieka
Trudną drogę im wyznaczyła
Szarym habitem z czernią czepeczka
Pokory życia ich nauczyła.

Tę miłość one wam przekazały
Dając codziennie swego serca skrawek
Opieką matki łzę ocierały Gdy ci dokuczał niesforny Tadek.

Małe istoty w życie wprowadzały
Uczyły czym znaczy się wartość istnienia
A dziś spytały dużego Jana
Czy umiał ziścić swoje marzenia.

Swoją obecność 60 lat długich
Znaczyły tu w Milanówku
Jak żyć uczyły i nakarmiły
Nieraz na trudnym przednówku.

Pośród grabów i dębów starych
W modlitewnym szepcie łzę nieraz uroni
Błogosławiona Urszula z oddali
Co "Matulinek" przed złem świata chroni.

(Wiersz Bożeny Starościak powstał w 2002 r. z okazji 60. rocznicy rozpoczęcia stałej działalności Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Milanówku.)
MK, 2006-06-03 23:41:55