Odkryto pociski moździeżowe
z okresu II wojny światowej
13 lipca, podczas robót drogowych na ul. Szkolnej, odkryto pociski moździeżowe z okresu II wojny światowej, które w każdej chwili groziły wybuchem.

Miejsce szybko zabezpieczono, wezwano saperów. Po kilku godzinach saperzy przejęli materiały wybuchowe i uwolniono teren do delszych prac budowlanych.

Ciekawe, jak jeszcze wiele tak tajemniczych i jednocześnie niebezpiecznych miejsc skrywa w sobie historia Milanówka.

TMM

admin, 2006-07-14 08:31:21