Konkurs na Pomnik-Symbol Ojca Świętego Jana Pawła II - rozstrzygnięty
10 lipca o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń budynku "B" Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 41, Komisja Konkursu na Pomnik-symbol Ojca Świętego Jana Pawła II ogłosiła wyniki konkursu.
Żaden z zaproponowanych projektów nie znalazł akceptacji wśród członków Jury i w związku z tym temat Budowy pomnika zostaje odłożony w czasie.
Jako jedyny projekt przedstawiony poniżej otrzymał wyróżnienie i nagrodę 500 zł.


Autorem wyróżnionej pracy jest zespół projektantów


Przewodnicząca Komisji Konkursowej Elżbieta Łyszkowska gratuluje autorom pracy wyróżnionej


Na naszej stronie projekt ten w sondzie internetowej uzyskał największą ilość głosów - aż 43% głosujących opowiedziało się za tym właśnie projektem.
Komisja postanowiła ponownie ogłosić konkurs.
TMM


Oficjalne stanowisko:
Komunikat
Komisji konkursowej powołanej w celu dokonania wyboru projektu
pomnika-symbolu  ku czci Jana Pawła II 

 

    Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2006 r. członkowie Komisji konkursowej  po przeanalizowaniu złożonych prac oraz opinii mieszkańców, przedstawionych w formie wpisów do książki, a także wyników sondy przeprowadzonej na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Milanówka uznali, że 

  1. Żadna z  przedstawionych prac niestety nie spełnia oczekiwań większości mieszkańców Milanówka.
  2. Prace 27 03 19 77  oraz 05 10 85 pomimo interesującej kompozycji  nie wpisują się w charakter miasta. Zbyt monumentalne bryły, umieszczone na niewielkim skwerze, przytłaczają swym ciężarem naturalne walory istniejącej zieleni.
  3. Celem konkursu, poza opracowaniem koncepcji pomnika było, zawarte w pkt.2 części I Regulaminu Konkursu, opracowanie jego bezpośredniego otoczenia. W części II Regulaminu w pkt.2- Zagospodarowanie terenu  zapisano konieczność rozstrzygnięcia zagospodarowania terenu obiektami małej architektury i zielenią oraz zasad obsługi komunikacji pieszej. Trzy z nadesłanych prac (nr 27 03 19 77, 13 21 13, 05 10 85) bardzo pobieżnie potraktowały zagospodarowanie terenu – przewidując utwardzenie całej powierzchni skweru.
  4. Za wyróżniającą się wśród zgłoszonych prac uznano pracę Nr 30 01 05. Praca ta wyróżnia się starannym i ciekawym opracowaniem zagospodarowania skweru. Jednocześnie za wady pracy uznano:

 Komisja postanowiła, że:

  1. Ze względu na  brak wśród przedstawionych prac koncepcji, która spełniałaby oczekiwania mieszkańców miasta i członków Komisji - nie wybiera zwycięskiej pracy i  nie przyznaje nagrody autorom żadnej z prac.
  2. Biorąc pod uwagę wyjątkowo staranne i interesujące opracowanie zagospodarowania terenu przyznaje wyróżnienie w kwocie 500.- zł  autorom pracy nr 30 01 050- Panom:  arch.Grzegorzowi Chojnackiemu, arch.Krzysztofowi Matysiakowi, arch.Adrianowi Horbie  oraz  arch.Sławomirowi Golenko.
    W czasie trwania konkursu, w okresie od złożenia prac do rozstrzygnięcia konkursu, nastąpiły zmiany na stanowiskach Proboszcza Parafii Matki Boskiej Bolesnej oraz Św. Jadwigi Śląskiej  toteż na etapie oceniania prac Komisja zmuszona była pracować w ograniczonym składzie. Ze względu na brak, zdaniem Komisji i mieszkańców (zdecydowana większość opinii wpisanych do książki „ opinie o pracach konkursowych” jest negatywna), pracy zasługującej na realizację, oraz ograniczenie składu Komisji w kluczowym momencie jej prac, edycję Konkursu należy powtórzyć w lipcu br. wyznaczając dłuższy okres na przygotowanie koncepcji.

Proponowany termin ogłoszenia nowej edycji konkursu -18 lipiec br. z terminem składania prac do 16 października 2006r.

Zdaniem Komisji uczestnictwem w konkursie należy zainteresować szczególnie architektów krajobrazu a także młodzież, której świeże pomysły mogą okazać się bardzo interesujące.
 

                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                      /-/
                                                      Elżbieta Łyszkowska

admin, 2006-07-10 19:12:09