Kolejne zebranie zarządu TMM
Kolejne zebranie zarządu odbędzie się po okresie wakacyjnym,
6 września 2006
r. o godz. 16.30 w siedzibie TMM przy ul. Warszawskiej 37
(I p. - lokal nad sklepem PSS SPOŁEM)
admin, 2006-07-06 21:31:24