Europa - szansa dla archiwów
Unia Europejska oferuje naszemu krajowi, niebywałą w dziejach szansę, na przyspieszoną modernizację, poprawę poziomu życia i likwidację zapóźnienia cywilizacyjnego. Trzeba tylko umieć po nią sięgnąć. Jak szybko dokonamy tego skoku do Europy, to zależy od umiejętności, pomysłowości i chęci polskich samorządów, władz centralnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych wspólnot.

Takie przesłanie miało wystąpienie dr hab. Władysława Stępniaka – zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – na seminarium pt. „EUROAPA- SZANSA DLA ARCHIWÓW”.


Zebrani słuchacze podczas seminarium
Fot. APDOiP


Pani dyrektor archiwum milanowskiego Wiesława Majak powitała i przedstawiła gości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie doktor Władysław Stępniak przybliżył przybyłym archiwistom z całej Polski, szanse jakie daje współpraca z Unią Europejską.

Od 11.00 do 13.15  miała miejsce cześć teoretyczna konferencji, która została poświęcona wprowadzeniu uczestników w tematykę programów Komisji Europejskiej, współfinansujących projekty o charakterze kulturalnym.

Pani Małgorzata Czerwiec z Punktu Kontaktowego ds. Kultury opowiedziała o programie ochrony oraz upamiętniania głównych miejsc i archiwów związanych z deportacjami. Polska włożyła bardzo duży wkład przy powstaniu tego projektu – mającego za zadanie ocalenie pamięci o zbrodniach i czystkach etnicznych dokonywanych przez nazistów i komunistów w czasach II wojny światowej.

Pani Monika Czerska przybliżyła założenia programu unijnego “Kultura 2007” oraz opisała różnicę w stosunku do poprzednich wspólnotowych programów kulturalnych.

Po przerwie na kawę zapoznaliśmy się ze szczegółami uzyskiwania pomocy z funduszy strukturalnych od p. Konrada Misztala przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się druga część seminarium mająca na celu pokazanie projektów realizowanych przez polskich operatorów kulturalnych oraz zaprezentowanie ich doświadczeń 
z tworzeniem projektów, ich realizacją i rozliczaniem.

Pani Marta Jaszczyńska z Archiwum Państwowego m. st. Warszawy zaprezentowała projekt EMILE (Leaving Europe for America – elary Emigrrants Letter Stories) mający na celu przybliżenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które można odnaleźć w listach, fotografiach, piosenkach i wspomnieniach emigrantów, którzy w latach 1845-1920 opuścili Europę i wyjechali do Stanów Zjednoczonych 

Dr Ewa Rosowska z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zaprezentowała nam tajniki projektu EURIDICE, którego celem jest przedstawienie instytucjom kształcącym oferty szerokiego dostępu do unikatowych, niepowtarzalnych i w większości niepublikowanych źródeł, pochodzących od różnych dostawców, jakimi są archiwa, biblioteki i zasoby fotograficzne. Zasoby te będą dostępne za pośrednictwem stron www z wielojęzycznym interfejsem, opartym na technologii klient/serwer. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.euridiceedu.org/euridice.php?lingua=pl

Monika Jurgo z Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej poinformowała o bieżących projektach, konferencjach, publikacjach, szkoleniach. Zaprezentowała również nową witrynę http://ue.milanowek.ap.gov.pl/ w akcji na żywo.

Dyrektor Wiesława  Majak podsumowując seminarium zaproponowała przedstawicielom archiwów, które będą realizować projekty,  kolejne spotkania w Milanówku. Tu będą odbywać się szkolenia i spotkania ekspertów. Dzięki realizowanym projektom zasoby archiwów historycznych staną się dostępne nie tylko do celów naukowych ale i poznawczych dla osób zainteresowanych historią naszego kraju.

Unia europejska pomaga w zachowaniu konserwacji i popularyzacji archiwaliów i pamiątek po minionych czasach,  przechowywanych przez strażników pamięci w archiwach. 
 
                                                      Monika Jurgo/ Tomasz Leleń

admin, 2006-07-03 11:40:53