Studenci MU3W rozpoczynają wakacje.
"Często po przejściu na emeryturę brak kontaktów społecznych i zajęć dających zadowolenie sprawia, że wiele osób starszych traci zainteresowanie otoczeniem ...  Dlatego tak ważną sprawą jest, aby nie wycofywać się z aktywnego życia ..., rozwijać nowe formy działalności ..." Tymi słowami pani Dominika Inkielman rozpoczęła sprawozdanie z pierwszego eksperymentalnego roku działalności. Przypomniała tematy  spotkań, podziękowała wykładowcom, współorganizatorom, oraz tym, których życzliwość wspomagała nasze działania. Następnie głos zabrał burmistrz pan Jerzy Wysocki, który z uznaniem wyrażał się o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale przede wszystkim o wspaniałej aktywności mieszkańców Milanówka. Prezes TMM pan Andrzej Pettyn przypomniał, że to pod opiekuńczymi skrzydłami TMM upłynął pierwszy rok działalności MU3W.


Autorka niniejszej notatki poinformowała o powołaniu nowego Stowarzyszenia pod nazwą Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od października 2ОО6 roku rozpocznie samodzielną działalność. Przedstawiła również nowo wybrany zarząd w składzie: Dominika Inkielman, Longina Nadolna, Elżbieta Januszewska, Róża Wiśniewska, Grażyna Witwicka-Kilar
Fot. MK


Autorka niniejszej notatki poinformowała o powołaniu nowego Stowarzyszenia pod nazwą Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od października 2ОО6 roku rozpocznie samodzielną działalność. Przedstawiła również nowo wybrany zarząd w składzie: Dominika Inkielman, Longina Nadolna, Elżbieta Januszewska, Róża Wiśniewska, Grażyna Witwicka-Kilar. Zapoznała słuchaczy z uchwałami podjętymi przez grupę założycielską. Pani Różą Wiśniewska informowała o planach na następne lata. Uniwersytet będzie sprzyjać samorealizacji osób starszych oraz ich integracji ze społeczeństwem. Zadania realizować będzie w formie wykładów, seminariów, pracy w zespołach warsztatowych, nauki języka.

Mogło by się wydawać, że sprawy organizacyjne i sprawozdawcze, podziękowania i snucie planów na przyszłość, stanowiły sedno tego spotkania. Nic bardziej błędnego. Aby zachować równowagę ducha i ciała, połączyć przyjemne z pożytecznym, młodość i wiek dojrzały - jak przystało na uczestników "spotkania trzech pokoleń" wysłuchaliśmy koncertu zespołu "Pokoju Znak". Były to interpretacje dziecięce poezji śpiewanej, ballady, blusa oraz Gospel. Zespół prowadzi pan Jacek Łocz, przy wsparciu akustyka pana Stefana Gałka. Młode artystki to Asia Dziewiecka, Małgosia Dziewiecka, Ania  Ozięblewska, Natalka Brzozowska i Ewa Sochacka. Młode pokolenie śpiewało dla MU3W.

Po koncercie rozpoczął się prawdziwy piknik sponsorowany przez nowy zarząd.

Sprzęt grillowy udostępnili nam strażacy, a głównymi specjalistami od grillowania zostali panowie: Michał Inkielman, Krzysztof Lachmirowicz i Andrzej Zegarek. Panie dotrzymywały im kroku roznosząc napoje i ciasteczka.

Jedną z atrakcji stanowiły przygotowane przez nowy zarząd plansze ze zdjęciami słuchaczy MU3W. Były to zdjęcia wykonane podczas wykładów i spotkań przez pana Mariusza Koszutę i zespół pani Magdy Stanisz z Miejskiego Centrum Informacji. Będzie to miła pamiątka i przyczynek do kroniki.

Kończąc tę relację powinnam podsumować ten rok działalności w dwóch słowach. Rok pracy, prób, poszukiwań pani Dominiki Inkielman i kilku osób, które zaraziła swoim pomysłem. Mogę powiedzieć tylko jedno - udało się. Jest grono ludzi - całkiem spore - zainteresowane taką aktywnością życiową, a co więcej czerpiące z tej aktywności radość i uśmiech. Niech tak zostanie. Życzymy Państwu [i sobie] udanego startu do samodzielnego działania. A na razie - przyjemnych wakacji.

Grażyna Witwicka-Kilar

GWK, 2006-06-22 19:25:02