Agnieszka Krzysiak z Milanówka – mecenasem kultury
Kapituła  honorowego odznaczenia „Mecenas Kultury” pow. grodziskiego  przyznała je w tym roku  Agnieszce Krzysiak z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Milanówku, współpracującej również z Gimnazjum Społecznym w naszym mieście.

Odznaczenie przyznano za zainicjowanie i 15-letnią realizację powiatowego konkursu plastycznego, literackiego i literacko-plastycznego ”Ocalić od zapomnienia”, który swoim zasięgiem obejmuje Zachodnie Mazowsze.

Konkurs skierowany do uczniów Szkół  Podstawowych  i  Gimnazjów na terenie pow. grodziskiego ma na celu zwrócenie uwagi na wiele zaniedbanych, a niekiedy wręcz zrujnowanych obiektów architektury, znajdujących się na terenie gmin  Milanówka, Grodziska  Mazowieckiego, Brwinowa, Podkowy  Leśnej, Nadarzyna i innych gmin Mazowsza. Obiekty te zdewastowane przez ludzi, opuszczone przez użytkowników, stopniowo popadają w ruinę, a ponieważ zachowały jeszcze ślady swojej urokliwej pierwotnej urody, warto na nie zwrócić uwagę władz lokalnych, organizacji pozarządowych działających w małych ojczyznach, bo jest jeszcze szansa ich ocalenia od ostatecznej zagłady.

Niejako dla kontrastu – w czasie specjalnych lekcji i spotkań poświęconych konkursowi, a także w czasie spacerów dydaktycznych – p. Agnieszka Krzysiak zwraca uwagę młodzieży szkolnej, na jakże często istniejące w sąsiedztwie piękne zabytkowe budowle, które ocalały w wyniku zabiegów konserwatorskich człowieka, starań władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Uczestnicy konkursu co roku utrwalają pamięć o tych miejscach, malują je lub rysują w dowolnych technikach (kolorowy  rysunek, kolaż, różne  techniki  malarskie - pastele, akwarela, farba plakatowa), fotografują, opisują – w dowolnych  gatunkach literackich (baśń, legenda, opowiadanie, wiersz, reportaż, wywiad, impresja). Ważne jest że, dba się o to, by każdy utwór był wyraźnie zainspirowany konkretnym, wybranym przez uczestnika obiektem architektonicznym.

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbędzie się 3 października br. o godz. 16.00 w sali kinowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Spółdzielcza 9, – w ramach uroczystości podsumowania działań związanych z obchodami 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Nie bez powodu wręczenie odznaczenia odbędzie się w czasie ww. podsumowania obchodów Rocznicy Chrztu Polski. Warto podkreślić fakt, iż w każdej edycji powiatowego konkursu "Ocalić od zapomnienia" występują prace związane z zabytkami sakralnymi - od kapliczek ogrodowych i ulicznych  z Brwinowa lub Milanówka, po Klasztor w Miedniewicach. Pani Agnieszka Krzysiak omawiając te zabytki zachęca uczniów do zwrócenia uwagi na  miejsca szczególnego kultu, świątynie wzniesione na pamiątkę objawienia czy w celu oddawania czci relikwiom lub wizerunkom. Uwrażliwia młodzież  i zwraca uwagę na sanktuaria jako ośrodki kultu i miejsca święte należące do polskiego kulturowego i duchowego dziedzictwa, które są zarazem  ośrodkami ruchu pielgrzymkowego.

Wypada wyrazić  nadzieję, że przyznanie tego honorowego wyróżnienia zwróci uwagę władz gmin, z których pochodzą uczestnicy konkursu na konieczność zapobiegania temu, co niszczy ludzka głupota lub brak gustu i uwrażliwi nas wszystkich na konieczność przeciwstawienia się niszczeniu obiektów krajobrazu kulturowego naszych małych ojczyzn.  Warto też zadbać o to, by plon poszczególnych edycji konkursu wyszedł szerzej poza prezentacje w willi Radogoszcz czy w Milanowskim Centrum Kultury, by dotarł nie tylko do gmin  pow. grodziskiego, ale i do wielu innych miejscowości w Polsce.

Na zakończenie wypada podkreślić, że wyróżnienie „Mecenas Kultury” przyznane Agnieszce Krzysiak jest zarazem wyrazem uznania dla Prywatnej Szkoły Podstawowej, w której pracuje i która ją w tej działalności od samego początku wspiera. Wyróżnienie to zwraca też uwagę na cenną inicjatywę Starostwa Powiatu Grodziskiego, które postrzega w tej pracy na rzecz ochrony zabytków ważny element edukacji młodego pokolenia w duchu poszanowania dorobku wielu pokoleń architektów i budowniczych.

Andrzej Pettyn 

 

 


2016-09-29 07:42:46