Akcja "Burza" - Mieczysław Trząski
Mieczysław Trząski  ps. „Pantera”

Akcja „Burza”
 
2 sierpnia 1944 r. komendant Podokręgu Zachodniego „Hajduki-Hallerowo” ppłk. Franciszek Jachieć „Roman” wydał rozkaz koncentracji oddziałów AK w obwodach, w celu wykonania zadań  akcji „Burza”.

Janusz Zabłocki „Pionier” poszedł ze swoim plutonem do lasów Skulskich. Halina Dzierżanowska „Kalina” wraz z zastępem harcerek w charakterze sanitariuszek poszła do lasu. Drugi zastęp starszych harcerek, w którym była Marysia Styczyńska „Jiśka” został odkomenderowany do Grodziska, do dyspozycji Heleny Houward – naczelnej pielęgniarki Obwodu „Bażant” i został zakwaterowany w budynku z basztą, u zbiegu ulic Bartniaka i

1-ego Maja. Ja natomiast otrzymałem rozkaz zameldowania się u komendanta Podokręgu Zachodniego w Leśnej Podkowie.

Pamiętam tę drogę – było ciemno, lał deszcz i waliły pioruny, była burza.

Zameldowałem się u ppłk. F. Jachiecia, którego już znałem wcześniej. Otrzymałem rozkaz udania się z jedną sekcją BS-ów do Grodziska w celu utrzymania łączności oddziałów leśnych z dowództwem Podokręgu. Z Podkowy Leśnej wróciłem wczesnym rankiem. Natychmiast zawiadomiłem sekcję Gustawa Tyro „Kota” o czekającym nas zadaniu. Ustaliliśmy odpowiedni ekwipunek. Na razie nie wiedzieliśmy jak długo pozostaniemy w służbie. Tego dnia po południu z zachowaniem wszelkiej ostrożności, ponieważ teren nasycony był patrolami Wehrmachtu i żandarmerii, przedostaliśmy się wzdłuż obecnej

ul. 3-ego Maja do Grodziska. Nie pamiętam niestety, u kogo zameldowaliśmy się. Wiem natomiast, że zostaliśmy zakwaterowani w jakiejś restauracji w pobliżu dworca kolejowego przy ul. Kilińskiego. Było to niedaleko Starostwa. {Przez okno widzieliśmy krzątających się Niemców.

Niestety - następnego dnia akcja „Burza” została odwołana i wszystkie oddziały miały wrócić do konspiracji.

(13.03.2000 r.)


PS.  O tym, dlaczego akcja „Burza” została odwołana przeczytacie Państwo we wspomnieniach żołnierza AK z Milanówka Stanisława Markowskiego
2010-05-14 20:20:10