Informacje ogólne o Milanówku
(Stan na rok 2003 wg Folderu Miasta Milanówka)


Powierzchnia
– 13,52 km2

Liczba ludności – 15 194 (w tym 53% kobiet)

Liczba mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej
Liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej
Gęstość zaludnienia – 1 100 osób/km2
Ilość podmiotów gospodarczych – 2 028

Drogi – ogółem – 105 km, w tym:
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Oświetlenie ulic
Sieć gazowa – 75 km (ok. 95%)

Ilość wydanych numerów telefonicznych
Szkoły i placówki oświatowe:
Biblioteki:

2010-05-14 19:36:32