Walne zgromadzenie członków MTL
| 2017-01-13 19:15:33 | drukuj

 Walne zgromadzenie członków

Milanowskiego Towarzystwa Letniczego - 22.01.20167 r.
(niedziela – początek godz. 15.00)

(sala konferencyjna Urzędu Miasta Milanówka,
wejście od ul. Spacerowej 4)

Zgodnie z  § 22. statutu pp. 1 i 2 zarząd MTL zwołuje Walne Zgromadzenie Informacyjno-Sprawozdawcze członków, które w pierwszym terminie rozpocznie się o godz. 15.00, w drugim (zgodnie ze statutem MTL)
o godz. 15.15.

W programie m.in. sprawozdanie zarządu z działalności MTL w roku 2016 r.; sprawozdanie finansowe; propozycje zadań statutowych do realizacji w 2017 r.

W ramach tematycznej części zebrania omówimy

„Udział ludzi z Kresów w rozwoju Milanówka”.

Towarzyszyć temu będzie pierwszy raz wyświetlany film dokumentalny „Radio Lwów”  Mirosława Kuźmińskiego o założycielu Radia Lwów Juliuszu Petry’m, który wraz z żoną Celiną Nehlik ostatnie lata życia (już po II wojnie światowej) spędził w Milanówku i na miejscowym cmentarzu wraz z żoną został pochowany.

Mgr Michał Witaszczyk, właściciel powszechnie cenionej  w Milanówku  i w kilku innych miejscowościach Zach. Mazowsza piekarni,  opowie o tradycjach Kresów w produkcji lokalnych wyrobów, a śpiewak Dariusz Biernacki przy akompaniamencie Alicji Brzeskiej wykona mini recital starych i lubianych piosenek  „Tylko we Lwowie”.

Na miejscu można będzie nabyć książki wydane przez nasze stowarzyszenie, a wśród nich „Milanówek – miejsce magiczne”, w której m.in. Elżbieta Kubek pisze o założycielu Radia Lwów Juliuszu Petrym,  Maciej Pinkwart o kolejnym kresowianinie Karolu Szymanowskim  w Milanówku, A. Pettyn -  o osiadłych w okresie międzywojennym w Milanówku ludziach Kresów - wybitnym lwowskim budowniczym Józefie Janie Sosnowskim, gen. Wincentym Odyńcu z Litwinowa na Mińszcyźnie i związanym z Kresami słynnym kapitanie żeglugi wielkiej Tadeuszu Steckim.

Z pewnością miłośników literatury zainteresują zawarte w ww. książce szkice A. Pettyna  poświęcone sympozjonom Konstantego I. Gałczyńskiego, organizowanym w okresie międzywojennym w Milanówku, o kilkakrotnych wakacjach Bolesława Prusa w Milanówku, gdzie pisał swoją (niestety niedokończoną) powieść ”Przemiany”  i spotykał się ze swoim  synem z pozamałżeńskiego związku. W książce znajdują się wspomnienia Agnieszki Fitkau-Perepeczko „Truskawki w Milanówku” z okresu zamieszkiwania w naszym mieście.

Tematykę  tej książki dopełniają wspomnienia Lecha Jabłońskiego o wybitnym pedagogu Janie Miłoszewskim, artyście grafiku Marianie Sztuce, Jana Żdżarskiego o intelektualistach związanych z Milanówkiem, kilka wspomnień Adama Bułata z okresu II wojny światowej.

Książkę niejako zamykają niezwykłe wspomnienia z lat II wojny światowej nt. Milanówka pisane jako rodzaj dziennika przez 13-letnią uczennicę Annę Koch-Hładowską.  

Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać bezpłatnie wydane jako reprint szkice Andrzeja Pettyna o zyskującym coraz większą popularność zespole wokalno-muzycznym z Milanówka „Latający Dywan”, nowym Mecenasie Kultury 2016 Agnieszce Krzysiak i niezwykłym albumie „Spacer z Walerią po Letnisku Milanówek Mariusza Koszuty. Album ten będzie do kupienia w czasie spotkania MTL po promocyjnej cenie.

Można też będzie nabyć niedawno wydanych przez MTL ośmiu pocztówkach o tematyce milanowskiej, które są też w ciągłej sprzedaży w milanowskich księgarniach i kiosku przy kasach PKP.

Zalegający ze składkami członkowskimi będą mogli uiścić je  na miejscu (wysokość  pozostaje bez zmian).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu – Zarząd Milanowskiego Towarzystwa Letniczego

Prosimy o potwierdzenie do 19 tycznia br. udziału w spotkaniu – mejlem (a.pettyn@wp.pl), telefonicznie 22-758-37-08 (lub: 600-769-777) - z powodów organizacyjnych: przygotowanie odpowiedniej ilości krzeseł, wydruków „Newsletter”a (z aktualnymi informacjami dot. działalności MTL i historii Milanówka).

 

 

Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne