150 Rocznica przybycia Bronisławy Lasockiej do Milanówka
Anna Kuldanek | 2017-07-25 18:36:34 | drukuj
Wspomnienie o Bronisławie Lasockiej, prawdziwej Matce Polce, która mogłaby być wzorem dla każdej polskiej kobiety.

Bronisława Agnieszka Łuszczewska h. Pierzchała urodziła się w roku 1835, w Mszczonowie, w bardzo zasłużonej dla ojczyzny rodzinie społeczników i patriotów. Jej ojciec, Antoni Jan Nepomucen Łuszczewski, w roku 1834 ożenił się z Marianną Zielińską. Zapisy genealogiczne nie wskazują na „herbowe” pochodzenie panny Marianny1. więc być może Antoni popełnił mezalians, poślubiając ją.  Miejmy nadzieję, że była to wielka miłość. Po roku na świat przyszła Bronisława Agnieszka, która prawdopodobnie pozostała jedynaczką, ponieważ młodsza od niej o rok siostra, Wanda Honorata, zmarła w niemowlęctwie1. Bronisława uzyskała w domu solidne, lecz surowe wychowanie religijne i patriotyczne. Wyrosła na pannę skromną, pracowitą i obowiązkową. W wieku 19 lat wyszła za mąż za znacznie starszego, bo 35-letniego Leona Adriana Lasockiego h. Dołęga.


Bronisława Lasocka z Łuszczewskich
(ur. 1831, zm. 1921) Pochowana na Powązkach)
Nowa książka - Moja pasja lotnictwo
| 2017-06-14 07:02:40 | drukuj
Na rynku księgarskim ukazały się ostatnio dwa tomy książki autorstwa Rafała Chylińskiego, zatytułowanej „Moja pasja lotnictwo”. Treścią obejmuje ona życie i działalność Tadeusza Chylińskiego dla Polskiego Lotnictwa w świetle dokumentów. Milanowianie i znawcy tematu doskonale wiedzą, że pasja lotnictwa Tadeusza Chylińskiego wiąże się z Milanówkiem. Tym razem możemy poznać całą historię – jak to było naprawdę. Bestseler dostępny jest m.in. w naszej księgarni przy Skwerze F.A. Ossendowskiego. W „czytaj więcej” zamieszczamy wstęp od autora oraz spis treści.

 

Zaproszenie
| 2017-03-28 22:24:27 | drukuj
2.04.2017 r. (niedziela) – godz. 12.30
  - kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku przy ul. Kościuszki 41
Milanowskie Towarzystwo Letnicze
                              w dniu 2 kwietnia (niedziela) - godz. 12.30
zaprasza   na „Mszę pasyjną”,
                                     oprawa muzyczna  - Dariusz Biernacki.
Wykonawcy: Capella Milanoviensis w skaldzie:
Maria Wdowiak – sopran, Gabriela Barkan – tenor,
Hanna Makulec – mezzosopran oraz partie solowe,
Elżbieta Siwek – sopran, Barbara Walaszek – kontralt, Agnieszka Wójcik – sopran
Akompaniament – Alicja Brzeska
Organizator – Milanowskie Towarzystwo Letniczce
Informacja o realizacji zadań statutowych
| 2017-01-26 20:07:35 | drukuj

Milanowskiego Towarzystwa Letniczego w 2016 roku

Miniony rok zamknął załatwianie formalności związanych z rejestracją naszego stowarzyszenia pod nazwą Milanowskie Towarzystwo Letnicze, którego przewodnictwo z woli członków przejąłem przed rokiem. Z myślą o nowych członkach  - być może nie znających historii lokalnych organizacji pozarządowych - przypomnę, że jest  ono kontynuacją zarówno ponad 20-letniej działalności stowarzyszenia na rzecz promocji Milanówka i upowszechniania wiedzy o naszym mieście, jakim było Towarzystwo Miłośników Milanówka założonego – w 1994 roku, jak i  Milanowskiego Towarzystwa Letniczego – powołanego w 1908 r. przez założyciela Milanówka Michała Lasockiego, który  też z wielkim powodzeniem kierował nim do samej śmierci w 1938 roku.  Przypomnę, że  ubiegłoroczne spotkanie noworoczne uświetnił pokaz dokumentalnego filmu Mariusza Koszuty (reżyseria, montaż i realizacja) wg scenariusza A. Pettyna,  poświęconego historii i działalności Milanowskiego Towarzystwa Letniczego od chwili jego powstania aż do likwidacji przez władze komunistyczne w 1950 roku.

Walne zgromadzenie członków MTL
| 2017-01-13 19:15:33 | drukuj

 Walne zgromadzenie członków

Milanowskiego Towarzystwa Letniczego - 22.01.20167 r.
(niedziela – początek godz. 15.00)

(sala konferencyjna Urzędu Miasta Milanówka,
wejście od ul. Spacerowej 4)

Zgodnie z  § 22. statutu pp. 1 i 2 zarząd MTL zwołuje Walne Zgromadzenie Informacyjno-Sprawozdawcze członków, które w pierwszym terminie rozpocznie się o godz. 15.00, w drugim (zgodnie ze statutem MTL)
o godz. 15.15.

W programie m.in. sprawozdanie zarządu z działalności MTL w roku 2016 r.; sprawozdanie finansowe; propozycje zadań statutowych do realizacji w 2017 r.

W ramach tematycznej części zebrania omówimy

„Udział ludzi z Kresów w rozwoju Milanówka”.

Towarzyszyć temu będzie pierwszy raz wyświetlany film dokumentalny „Radio Lwów”  Mirosława Kuźmińskiego o założycielu Radia Lwów Juliuszu Petry’m, który wraz z żoną Celiną Nehlik ostatnie lata życia (już po II wojnie światowej) spędził w Milanówku i na miejscowym cmentarzu wraz z żoną został pochowany.

Mgr Michał Witaszczyk, właściciel powszechnie cenionej  w Milanówku  i w kilku innych miejscowościach Zach. Mazowsza piekarni,  opowie o tradycjach Kresów w produkcji lokalnych wyrobów, a śpiewak Dariusz Biernacki przy akompaniamencie Alicji Brzeskiej wykona mini recital starych i lubianych piosenek  „Tylko we Lwowie”.

Na miejscu można będzie nabyć książki wydane przez nasze stowarzyszenie, a wśród nich „Milanówek – miejsce magiczne”, w której m.in. Elżbieta Kubek pisze o założycielu Radia Lwów Juliuszu Petrym,  Maciej Pinkwart o kolejnym kresowianinie Karolu Szymanowskim  w Milanówku, A. Pettyn -  o osiadłych w okresie międzywojennym w Milanówku ludziach Kresów - wybitnym lwowskim budowniczym Józefie Janie Sosnowskim, gen. Wincentym Odyńcu z Litwinowa na Mińszcyźnie i związanym z Kresami słynnym kapitanie żeglugi wielkiej Tadeuszu Steckim.

Z pewnością miłośników literatury zainteresują zawarte w ww. książce szkice A. Pettyna  poświęcone sympozjonom Konstantego I. Gałczyńskiego, organizowanym w okresie międzywojennym w Milanówku, o kilkakrotnych wakacjach Bolesława Prusa w Milanówku, gdzie pisał swoją (niestety niedokończoną) powieść ”Przemiany”  i spotykał się ze swoim  synem z pozamałżeńskiego związku. W książce znajdują się wspomnienia Agnieszki Fitkau-Perepeczko „Truskawki w Milanówku” z okresu zamieszkiwania w naszym mieście.

Tematykę  tej książki dopełniają wspomnienia Lecha Jabłońskiego o wybitnym pedagogu Janie Miłoszewskim, artyście grafiku Marianie Sztuce, Jana Żdżarskiego o intelektualistach związanych z Milanówkiem, kilka wspomnień Adama Bułata z okresu II wojny światowej.

Książkę niejako zamykają niezwykłe wspomnienia z lat II wojny światowej nt. Milanówka pisane jako rodzaj dziennika przez 13-letnią uczennicę Annę Koch-Hładowską.  

Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać bezpłatnie wydane jako reprint szkice Andrzeja Pettyna o zyskującym coraz większą popularność zespole wokalno-muzycznym z Milanówka „Latający Dywan”, nowym Mecenasie Kultury 2016 Agnieszce Krzysiak i niezwykłym albumie „Spacer z Walerią po Letnisku Milanówek Mariusza Koszuty. Album ten będzie do kupienia w czasie spotkania MTL po promocyjnej cenie.

Można też będzie nabyć niedawno wydanych przez MTL ośmiu pocztówkach o tematyce milanowskiej, które są też w ciągłej sprzedaży w milanowskich księgarniach i kiosku przy kasach PKP.

Zalegający ze składkami członkowskimi będą mogli uiścić je  na miejscu (wysokość  pozostaje bez zmian).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu – Zarząd Milanowskiego Towarzystwa Letniczego

Prosimy o potwierdzenie do 19 tycznia br. udziału w spotkaniu – mejlem (a.pettyn@wp.pl), telefonicznie 22-758-37-08 (lub: 600-769-777) - z powodów organizacyjnych: przygotowanie odpowiedniej ilości krzeseł, wydruków „Newsletter”a (z aktualnymi informacjami dot. działalności MTL i historii Milanówka).

 

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8910... 146 »
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne