Milanówek jak malowany
admin | 2006-06-19 08:41:59 | drukuj

Telewizja Regionalna nakręciła ostatnio reportaż o kulturotwórczych tradycjach Milanówka. Reportaż został nadany w cyklu "Panorama Mazowsza" 16 czerwca o godz. 19.00, powtórzenie 20 czerwca o godz. 19.30

W reportażu wystąpiło wielu mieszkańców, m.in. Grażyna Śniadewicz - właścicielka Galerii Ars Longa, artysta malarz - Nina Gąsowska, Dariusz Biernacki - śpiewak operowy, członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Milanówka - Mariusz Koszuta, Włodzimierz Starościak i Andrzej Pettyn oraz kilka innych osób.


TVP 3 podczas realizacji programu
Fot. M. K.

Autorem reportażu była red. Urszula Boruch.

Zarząd TMM
W Pruszkowie o fotografiku z Milanówka
admin | 2006-06-18 18:21:50 | drukuj
Najnowszy numer (maj 2006) miesięcznika „Głos Pruszkowa i Powiatu” zamieścił na dwóch kolumnach reportaż pt. „Fotografie Jazzowe Jana Bebela”, znanego w Polsce artysty fotografika mieszkającego w Milanówku. Jan Bebel zajmuje się głównie fotografiką reportażową, także portretem i pejzażem. Jednak główny nurt jego twórczości to tematyka muzyczna, a zwłaszcza jazzowa i w tej właśnie dziedzinie zanotował największe osiągnięcia. O randze jego sztuki świadczy fakt, że startując w 33 prestiżowych konkursach w Polsce i zagranicą zdobył… 33 nagrody. Wśród tych nagród na szczególną uwagę zasługują nagrody specjalne na „Jazz Photo” w latach 1984, 85,89. Wymieńmy jeszcze przykładowo Grand Prix i złoty medal na konkursie „Opus 87”. W roku 1989 uzyskał jedną z najbardziej prestiżowych nagród w „Diamond Award”, za fotografikę muzyczną. Andrzej Jaroszewski pisząc o Janie Bebelu wymienia jeszcze  przyznany mu medal z okazji 150-lecia fotografii. Fotografik z Milanówka ma  w swoim dorobku 20 wystaw indywidualnych, wystawiał soje prace m.in. w Holandii, Szwajcarii, Izraelu, Belgii, Hiszpanii. I… oczywiście… w ubiegłym roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Milanówku.

 W ww. artykule o Janie Bebelu na temat jego sztuki wypowiadają się znani muzycy i krytyk jazzowy:

Tomasz Stańko: To jest dobry fotograf. Jego zdjęcia są dobre. Podobają mi się.

Andrzej Jagodziński: On potrafi wyłapać i utrwalić różne sytuacje, które się na scenie dzieją. A to jest nieczęstym zjawiskiem. Łatwo się domyślić, że kokosów na tym nie zrobi. Więc chwała mu za poświęcenie.

Mariusz Bogdanowicz: Janek potrafi bardzo czujnie oddać charakter muzyki. On tę muzykę po prostu czuje. On nie lubi robić zdjęć pozowanych. Lubi robić zdjęcia w akcji i w tym jest najlepszy. Tak uchwyci sedno akcji, że muzyk jest prawdziwy! I to jest najważniejsze.

Marcin Kydryński o zdjęciach jazzowych fotografika: Udało się Bebelowi schwytać w walory czerni i bieli całą różnorodność muzycznego świata. Zatrzymać nastrój, zapach, areszcie samą muzykę.

Jan Bebel – to jeszcze jeden z wielu niezwykłych twórców kultury mieszkających w Milanówku. Często można go spotkać na miejscowym targowisku, gdzie chętnie robi zakupy. Przemyka miedzy ludźmi niepozorny w swej sylwetce, skromny, zawsze życzliwie uśmiechnięty do spotykanych po drodze ludzi  i dopiero trzeba przeczytać entuzjastyczny dwukolumnowy artykuł w gazecie z sąsiedniego powiatu, aby uświadomić sobie, że za mało o nim wiemy w samym Milanówku i zbyt rzadko pokazuje się jego prace w naszym mieście. 

Na naszych stronach WWW zamieścimy wkrótce informacje o innych artystach fotografikach z Milanówka, jak Mariusz Koszuta, czy Szymon Wdowiak.

Andrzej Pettyn
I Mistrzostwa Milanówka w Scrabble
admin | 2006-06-14 21:54:53 | drukuj

I Mistrzostwa Milanówka w Scrabble
„Truskawki w Milanówku”podziękowanie

I Mistrzostwa Milanówka w Scrabble „Truskawki w Milanówku” pod patronatem Burmistrza Miasta już za nami. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli nas odwiedzić – mamy nadzieję, że wywieźliście ze sobą miłe wspomnienia i za rok przyjedziecie na kolejny turniej. 

Nasza impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów – jeszcze raz serdecznie dziękujemy:

  • Urzędowi Miejskiemu w Milanówku, a zwłaszcza Burmistrzowi Milanówka, Panu Jerzemu Wysockiemu oraz Sekretarz Miasta, Pani Wiesławie Kwiatkowskiej
  • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Milanówku, Pani Dyrektor Annie Biczyk oraz Panu Włodzimierzowi Filipiakowi
  • Wydawnictwu Iskry, Panu Prezesowi Wiesławowi Uchańskiemu
  • Towarzystwu Miłośników Milanówka, Panu Prezesowi Andrzejowi Pettynowi
  • Panu Profesorowi Jerzemu Bralczykowi
  • Stajni Eko-Farm, Państwu Katarzynie i Sebastianowi Widalskim
  • Westernowej Strzelnicy RIO BRAVO. NOWA PRZYGODA, Panu Piotrowi Skulskiemu
  • Pracowni Poligraficzno-Komputerowej PIKOMP

Równie gorąco dziękujemy naszym patronom medialnym:

● bezpłatnemu dwutygodnikowi „Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu”
● bezpłatnej gazecie kulturalno-informacyjnej „Wspólny Powiat”.   

Organizatorzy I Mistrzostw Milanówka w Scrabble:

Mariola Osajda-Matczak, Marek Dudkiewicz, Maciej Czupryniak, Krzysztof Bukowski
Wyrazy uznania dla regionalistów
admin | 2006-06-14 19:55:42 | drukuj

12 czerwca 2006 r. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie obradował Mazowiecki Sejmik Kultury, zwołany przez Zarząd Główny Mazowieckiego Towarzystwa Kultury z okazji 40-lecia MTK. Na sejmik przybyło ok. 200 działaczy MTK, przedstawiciele lokalnych towarzystw regionalnych z całej Polski oraz zaproszeni goście, a wśród nich Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Po powitaniu uczestników sejmiku przez prezesa ZG MTK Janusza Ostrowskiego głos zabrali m.in. Adam Struzik, Anatol Jan Omelaniuk, Aleksander Kociszewski poświęcając swoje wystąpienia roli i randze społecznego ruchu regionalnego, podsumowaniu dorobku mazowieckich regionalistów, znaczeniu regionalizmu w rozwoju kraju, wspólnocie kultury i gospodarki. Marszałek Struzik skoncentrował się na praktycznej pomocy udzielanej przez Sejmik Woj. Mazowieckiego placówkom upowszechniającym kulturę.

Po ożywionej dyskusji podjęto uchwałę skierowaną do władz państwowych i samorządowych oraz apel do regionalnych towarzystw kultury wzywający do zintensyfikowania działalności na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego "małych ojczyzn" i potrzeby popularyzacji wiedzy historycznej o społeczeństwach lokalnych.

W uchwale m.in. czytamy: "Uczestnicy Sejmiku apelują do regionalnych towarzystw kultury o rozwijanie współpracy ze szkołami na rzecz rozwoju zainteresowania młodzieży regionalizmem, społecznej aktywności oraz wychowania patriotycznego."

"Uczestnicy Sejmiku apelują do wszystkich organów samorządu terytorialnego na Mazowszu o rozwijanie partnerstwa samorządowców i regionalistów, korzystanie z intelektualnego i obywatelskiego potencjału regionalnych towarzystw kultury oraz o pomoc w ich funkcjonowaniu."

W wystąpieniach prezesa Janusza Ostrowskiego, jak i dra Anatola Omelaniuka (prezes Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury) i dra Aleksandra Kociszewskiego - prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego podsumowano 40-letnią działalność MTK, która przyczyniła się do ożywienia pracy regionalistów, a poprzez masowy ruch społecznikowski zbliżyła Warszawę do terenu. Dr Kociszewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że z ok. 1300 lokalnych towarzystw regionalnych 10% znajduje się na Mazowszu (co świadczy o sile tego województwa), a wiele z nich zasługuje na uznanie za konsekwentną pracę na polu utrwalania dziedzictwa lokalnego. Tymi zagadnieniami - jak m.in. powiedział w swoim wystawieniu dr Omelaniuk, prezes Rady Krajowej RTK - zajmie się najbliższy VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, który będzie obradował w W-wie w końcu czerwca br. Dodajmy, że w kongresie weźmie udział 8 delegatów z Towarzystwa Miłośników Milanówka, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Centrum Informacji w Milanówku.

Po ożywionej dyskusji na sejmiku nastąpił bardzo miły moment wyróżnienia tych działaczy MTK i towarzystw regionalnych, którzy swoją wieloletnią działalnością przyczynili się do rozwoju społecznikowskiego ruchu lokalnych towarzystw kultury. Wśród osób uhonorowanych okolicznościowym medalem 40-lecia TMM za zasługi na polu regionalizmu znaleźli się: biskup warszawsko-praski Sławoj Leszek Głódź, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, kilkunastu działaczy Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, prezydent Ostrołęki i dwaj działacze z Milanówka: Ryszard Miazek - za zasługi w zabezpieczaniu dokumentacji archiwalnej i biblioteki MTK i Andrzej Pettyn - prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka - za wkład w utrwalanie wiedzy o historii Milanówka i ochronę krajobrazu kulturowego miasta w "trylogii Milanówka" ("Kiedy Milanówek był stolicą?; "Milanówek - Mały Londyn", "Milanówek - miejsce magiczne") . Dziękując za wyróżnienie A. Pettyn podkreślił, że przyjmuje je jako wyraz uznania dla siebie i tych wszystkich współtwórców książek o Milanówku, członków TMM, którzy od lat bezinteresownie działają na rzecz swojej "małej ojczyzny". Z satysfakcją należy odnotować, że podobne wyróżnienie otrzymał dr Andrzej Stawarz, dyrektor Muzeum Niepodległości, ceniony regionalista, autor wielu publikacji o historii Mazowsza, a wśród nich autor "Zarysu dziejów Milanówka".

Szczegółowy program obchodów 40-lecia MTK wraz z podsumowaniem wieloletniej działalności tej zasłużonej dla kultury organizacji znajdzie się w najbliższym numerze kwartalnika "Moje Mazowsze", który ukaże się w sprzedaży w lipcu br.

W jednym z wystąpień uczestników dyskusji na sejmiku MTK - i nie bez powodu - zacytowano słowa Jana Pawła II, z jego homilii wygłoszonej w W-wie w 1979 r.:

"Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła."

W te dzieje narodu - cytuję z pamięci wypowiedź mówcy nawiązującego do słów papieża - od lat niebagatelny wkład wnoszą towarzystwa regionalne poprzez bezinteresowną pracę tysięcy swoich społeczników, dla których tak wiele znaczy ich "mała ojczyzna", w której żyją, pracują, w której wyrastają ich dzieci i wnuki. Ważne więc, aby pielęgnować świadomość ich tożsamości dla przyszłych pokoleń.Awers medalu

Rewers medalu
GRAND PRIX i WIELKA MAGIA
admin | 2006-06-14 19:49:07 | drukuj

11 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert GALA laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Debiuty Wokalne Śpiewu Solowego i Piosenkarstwa". Zdobywczynią nagrody GRAND PRIX dla największego odkrycia Festiwalu została Agata Gruszka z Chorzowa.

Po wręczeniu nagród wystąpił ze wspaniałym programem światowej sławy iluzjonista Sławomir Piestrzeniewicz.


Wręczenie nagrody Grand Prix dla Anny Gruszki
Fot. MK

Wyczyny maga Sławomira Piestrzeniewicza
długo będą trzymały widzów w zastanowieniu
Fot. MK
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne