Wyrazy uznania dla regionalistów
admin | 2006-06-14 19:55:42 | drukuj

12 czerwca 2006 r. w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie obradował Mazowiecki Sejmik Kultury, zwołany przez Zarząd Główny Mazowieckiego Towarzystwa Kultury z okazji 40-lecia MTK. Na sejmik przybyło ok. 200 działaczy MTK, przedstawiciele lokalnych towarzystw regionalnych z całej Polski oraz zaproszeni goście, a wśród nich Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Po powitaniu uczestników sejmiku przez prezesa ZG MTK Janusza Ostrowskiego głos zabrali m.in. Adam Struzik, Anatol Jan Omelaniuk, Aleksander Kociszewski poświęcając swoje wystąpienia roli i randze społecznego ruchu regionalnego, podsumowaniu dorobku mazowieckich regionalistów, znaczeniu regionalizmu w rozwoju kraju, wspólnocie kultury i gospodarki. Marszałek Struzik skoncentrował się na praktycznej pomocy udzielanej przez Sejmik Woj. Mazowieckiego placówkom upowszechniającym kulturę.

Po ożywionej dyskusji podjęto uchwałę skierowaną do władz państwowych i samorządowych oraz apel do regionalnych towarzystw kultury wzywający do zintensyfikowania działalności na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego "małych ojczyzn" i potrzeby popularyzacji wiedzy historycznej o społeczeństwach lokalnych.

W uchwale m.in. czytamy: "Uczestnicy Sejmiku apelują do regionalnych towarzystw kultury o rozwijanie współpracy ze szkołami na rzecz rozwoju zainteresowania młodzieży regionalizmem, społecznej aktywności oraz wychowania patriotycznego."

"Uczestnicy Sejmiku apelują do wszystkich organów samorządu terytorialnego na Mazowszu o rozwijanie partnerstwa samorządowców i regionalistów, korzystanie z intelektualnego i obywatelskiego potencjału regionalnych towarzystw kultury oraz o pomoc w ich funkcjonowaniu."

W wystąpieniach prezesa Janusza Ostrowskiego, jak i dra Anatola Omelaniuka (prezes Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury) i dra Aleksandra Kociszewskiego - prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego podsumowano 40-letnią działalność MTK, która przyczyniła się do ożywienia pracy regionalistów, a poprzez masowy ruch społecznikowski zbliżyła Warszawę do terenu. Dr Kociszewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że z ok. 1300 lokalnych towarzystw regionalnych 10% znajduje się na Mazowszu (co świadczy o sile tego województwa), a wiele z nich zasługuje na uznanie za konsekwentną pracę na polu utrwalania dziedzictwa lokalnego. Tymi zagadnieniami - jak m.in. powiedział w swoim wystawieniu dr Omelaniuk, prezes Rady Krajowej RTK - zajmie się najbliższy VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, który będzie obradował w W-wie w końcu czerwca br. Dodajmy, że w kongresie weźmie udział 8 delegatów z Towarzystwa Miłośników Milanówka, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Centrum Informacji w Milanówku.

Po ożywionej dyskusji na sejmiku nastąpił bardzo miły moment wyróżnienia tych działaczy MTK i towarzystw regionalnych, którzy swoją wieloletnią działalnością przyczynili się do rozwoju społecznikowskiego ruchu lokalnych towarzystw kultury. Wśród osób uhonorowanych okolicznościowym medalem 40-lecia TMM za zasługi na polu regionalizmu znaleźli się: biskup warszawsko-praski Sławoj Leszek Głódź, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, kilkunastu działaczy Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, prezydent Ostrołęki i dwaj działacze z Milanówka: Ryszard Miazek - za zasługi w zabezpieczaniu dokumentacji archiwalnej i biblioteki MTK i Andrzej Pettyn - prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka - za wkład w utrwalanie wiedzy o historii Milanówka i ochronę krajobrazu kulturowego miasta w "trylogii Milanówka" ("Kiedy Milanówek był stolicą?; "Milanówek - Mały Londyn", "Milanówek - miejsce magiczne") . Dziękując za wyróżnienie A. Pettyn podkreślił, że przyjmuje je jako wyraz uznania dla siebie i tych wszystkich współtwórców książek o Milanówku, członków TMM, którzy od lat bezinteresownie działają na rzecz swojej "małej ojczyzny". Z satysfakcją należy odnotować, że podobne wyróżnienie otrzymał dr Andrzej Stawarz, dyrektor Muzeum Niepodległości, ceniony regionalista, autor wielu publikacji o historii Mazowsza, a wśród nich autor "Zarysu dziejów Milanówka".

Szczegółowy program obchodów 40-lecia MTK wraz z podsumowaniem wieloletniej działalności tej zasłużonej dla kultury organizacji znajdzie się w najbliższym numerze kwartalnika "Moje Mazowsze", który ukaże się w sprzedaży w lipcu br.

W jednym z wystąpień uczestników dyskusji na sejmiku MTK - i nie bez powodu - zacytowano słowa Jana Pawła II, z jego homilii wygłoszonej w W-wie w 1979 r.:

"Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła."

W te dzieje narodu - cytuję z pamięci wypowiedź mówcy nawiązującego do słów papieża - od lat niebagatelny wkład wnoszą towarzystwa regionalne poprzez bezinteresowną pracę tysięcy swoich społeczników, dla których tak wiele znaczy ich "mała ojczyzna", w której żyją, pracują, w której wyrastają ich dzieci i wnuki. Ważne więc, aby pielęgnować świadomość ich tożsamości dla przyszłych pokoleń.Awers medalu

Rewers medalu
GRAND PRIX i WIELKA MAGIA
admin | 2006-06-14 19:49:07 | drukuj

11 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert GALA laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Debiuty Wokalne Śpiewu Solowego i Piosenkarstwa". Zdobywczynią nagrody GRAND PRIX dla największego odkrycia Festiwalu została Agata Gruszka z Chorzowa.

Po wręczeniu nagród wystąpił ze wspaniałym programem światowej sławy iluzjonista Sławomir Piestrzeniewicz.


Wręczenie nagrody Grand Prix dla Anny Gruszki
Fot. MK

Wyczyny maga Sławomira Piestrzeniewicza
długo będą trzymały widzów w zastanowieniu
Fot. MK
Nieobojętni na to co wokół
MK | 2006-06-14 19:46:45 | drukuj

W sobotę, 10 czerwca o godz. 18.00 w Galerii Letnisko odbył się wernisarz wystawy poplenerowej V Pleneru Artystycznego w ramach III MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI im. Stanisława Gruszczyńskiego "Nieobojętni na to co wokół".

Na otwarciu wystawy głos zabrał prof. Ludwik Maciąg odnosząc się do idei spotkań plenerowych grupy zebranych autorów, wynikających z tego doświadczeń i protestu przeciwko traktowaniu sztuki jako pretekstu do spożywania alkoholu.

Prace swoje wystawili profesorowie oraz absolwenci w większości Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Joanna Błońska, Marian Danielewicz, Małgorzata Dudzińska-Kraskiewicz, Małgorzata Hołówka, Maciej Falkiewicz, Wacław Jagielski, Aneta Jaźwińska, Janusz Knorowski, Ludwik Maciąg, Aleksandra Novak-Zemplińska, Wieńczysław Pyrzanowski, Barbara Szubińska, Maja Wojnarowska, Antoni Wróblewski.

Plener był zorganizowany we współpracy z AgroKultura Korfowe -Joanna Grootings.

Na wernisażu byli jak zwykle obecni członkowie TMM.


Prof. Ludwik Maciąg z mikrofonem podczas otwarcia wystawy
Fot. MK

Goście podczas otwarcia wystawy
Fot. MK
Kto nie był - niech żałuje
admin | 2006-06-14 19:45:24 | drukuj
Kto nie był - niech żałuje. Było wiele wrażeń:
  • Dzień Rycerski -Lidzbark Warmiński - Milanówek
  • Happening
    Bractwo Rycerzy Herkusa Monte i ich przyjaciele:
- T.Z.O. -Taniec z ogniem, heroldowie -bębny,
- Michał Borowski -saksofon,
- Kielecki Teatr Tańca -Spektakl pt. PROPHETIE.

Fotograficzne migawki:
Reżyserka
Foto: M K

Tarcze rycerskie w "Kamiennym Kręgu"
Foto: M K

Bębny
Foto: M K

Ognie w "Kamiennym Kręgu"
Foto: M K

Walka rycerzy
Foto: M K

Kielecki Teatr Tańca -Spektakl pt. PROPHETIE.
Foto: M K

Kielecki Teatr Tańca -Spektakl pt. PROPHETIE.
Foto: M K
Odszedł do Pana
admin | 2006-06-14 19:43:16 | drukuj
Społeczny Komitet Upamiętnienia Czynu Zbrojnego Cichociemnych w rejonie Grodziska Mazowieckiego z głębokim żalem zawiadamia, że

31 maja 2006 r. odszedł do Pana na wieczną wartę

Ś.P.
Fryderyk Serafiński

ppłk. Wojska Polskiego w stanie spoczynku, żołnierz Armii Krajowej
Cichociemny ps. "Szkot".

Przyjaciół ppłk. Serafińskiego i żołnierzy Armii Krajowej z terenu Milanówka i innych miejscowości ościennych informujemy, że Msza Święta żałobna odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 15.00 w kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, skąd nastąpi odprowadzenie prochów na stary cmentarz
w Grodzisku Maz. przy ul. Radońskiej.
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
(Andrzej Pettyn)
« 1 ... 141142143144 145 »
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne