O działalności Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
admin | 2006-07-01 07:09:01 | drukuj
Często po przejściu na emeryturę brak kontaktów społecznych i zajęć dających zadowolenie sprawia, że wiele osób starszych traci zainteresowanie otoczeniem, izoluje się od niego, odczuwa przygnębienie i miewa stany depresyjne, a to prowadzi do chorób i utraty sprawności psychofizycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest, aby nie wycofywać się z aktywnego życia, ale kontynuować lub rozwijać nowe formy działalności: edukacyjnej, kulturalnej czy twórczej. Tym właśnie potrzebom człowieka w starszym wieku wychodzą naprzeciw Uniwersytety Trzeciego Wieku. Mija pierwszy eksperymentalny rok pracy Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jako pierwszy w powiecie grodziskim podjął tego typu działalność. Należałoby pokusić się o podsumowanie tego roku. Rozpoczynaliśmy skromnie – bez fanfar i telewizji, pod opiekuńczymi skrzydłami Towarzystwa Miłośników Milanówka. 

Zajęcia Uniwersytetu w dniu 11 października 2005 roku rozpoczął wykład inauguracyjny p. Jerzego Buczkowskiego – wiceprezesa UTW im. Haliny Szwarc w Warszawie, najstarszej tego typu uczelni w Polsce, który stwierdził: „Nie zawsze jesień życia jest złota, ale UTW sprawia, że może taką być”. Spotkanie odbyło się w małej salce MOKu i przyszło na nie ok. 40 osób (aktualnie liczba słuchaczy wynosi ponad 100 osób),
w spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta  Jerzy Wysocki.

Od wykładu inauguracyjnego 11.10.2005 r. do 21.06.2006 roku w ramach MUTW odbyły się 22 spotkania (przeciętnie 2 razy w miesiącu) i poświęcone były następującym grupom tematycznym;
–    Zdrowie, żywienie
–    Kultura i sztuka, media
–    Nauka, prawo, historia Milanówka
–    Infrastruktura, ekologia

Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykładowców i prezenterów bezpłatnie. I w tym miejscu należą się im wszystkim serdeczne podziękowania (podaję w kolejności spotkań):
–    Panu Jerzemu Buczkowskiemu za wykład inauguracyjny,
–    Paniom Magdzie Kubickiej, Agnieszce Wysockiej i Karolinie Szubert, które prezentowały zdrową żywność,
–    Pani dyr. Krystynie Płukis oraz lekarzom Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,
–    Panu Jerzemu Wysockiemu – burmistrzowi miasta Milanówka – oraz całemu zespołowi ref. Ochrony Środowiska za prezentację i omówienie filmu na temat „Podnoszenie świadomości ekologicznej”,
–    Panu Mariuszowi Koszucie – twórcy tego filmu,
–    Panu Andrzejowi Siezieniewskiemu – prezesowi Polskiego Radia za wykład na temat perspektyw radia w przededniu cyfryzacji,
–    Panom Leszkowi Kałuży i Jackowi Łoczowi – „Trapistom” z Milanówka,
–    Panu Radosławowi Grzywaczowi za wykład pt. Zapobieganie schorzeniom kręgosłupa,
–    Pani dr Małgorzacie Filipiak – przewodniczącej Komisji Zdrowia przy urzędzie miasta, współorganizatorowi tego spotkania,
–    Pani Lili Paciorek oraz chórowi „Cantabile”, s. Genowefie Bakałarz i chórowi „Lakrimoza”, panu Stanisławowi Wiśniewskiemu i jego chórowi z Grodziska Maz. – za koncert kolęd i pastorałek,
–    Paniom Grażynie Rymarczyk i Ewie Magdziak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
–    Panu dr Krzysztofowi Majewskiemu za spotkania w jego Grocie solnej,
–    Pani Annie Biczyk dyr. MOK-u za towarzyskie spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
–    Panu Wojciechowi Broniarkowi – językoznawcy, autorowi słownika synonimów pt. „Gdy ci słowa zabraknie”,
–    Pani Agnieszce Śniadewicz za wykład o sztuce współczesnej XX wieku,
–    Pani Grażynie Śniadewicz za udostępnienie w tym celu Galerii Ars Longa,
–    Pani dr Teresie Śliwińskiej za wykład o cukrzycy – chorobie społecznej XXI wieku,
–    Pani dr Mirosławie Cendrowskiej za pomoc przy organizacji tego spotkania,
–    Pani Agacie Karnickiej-Kawczyńskiej za wyjaśnianie problemów notarialnych,
–    Pani Karolinie Tomys – właścicielce „Metropolitan Studio” za przyjęcie i oprowadzenie dwóch grup słuchaczek MU3W,
–    Paniom Zofii Krawczyk i Grażynie Gaszewskiej za spotkanie na temat „Wiosna w domu i w ogrodzie”,
–    Panom Aleksandrowi Taszkinowi i Włodzimierzowi Starościakowi – którzy ukazali nam magiczny świat kolorów wokół nas,
–    Państwu Ewie i Andrzejowi Zegarkom za pomoc przy organizowaniu tego spotkania.
Wszystkie te spotkania mogły być zrealizowane dzięki pomocy wielu innych osób.
Im także należą się podziękowania:
–    Serdeczne podziękowania należą się  burmistrzowi miasta Jerzemu Wysockiemu i pani sekretarz miasta Wiesławie Kwiatkowskiej za praktyczną pomoc i cenne uwagi dotyczące organizacji naszego Uniwersytetu,
–    Panu Mariuszowi Koszucie za prowadzenie strony internetowej,
–    Szczególne podziękowanie składam panu Andrzejowi Pettynowi prezesowi TMM, pod którego opieką miał szansę zaistnieć MU3W i dzięki pomocy którego odbyło się nie jedno spotkanie,
–    Serdecznie dziękuję pani dyr. Annie Biczyk i pracownikom MOKu, a szczególnie panu Arturowi Niedzińskiemu za współpracę i pomoc w organizowaniu spotkań, zarówno na terenie MOKu jak i OSP,
–    Panom Darkowi Matysiakowi i Darkowi Zygarowskiemu – strażakom OSP w Milanówku za pomoc przy organizacji ostatniego spotkania i wszystkich innych na terenie OSP.
Na koniec serdeczne dzięki składam moim koleżankom, bez których pomocy nie mogłabym sama dokonać tego, czego dokonałyśmy razem. Dziękuję więc paniom Grażynie Witwickiej-Kilar, Róży Wiśniewskiej, Teresie Kasztelanic, Jadwidze Nowakowskiej, Longinie Nadolnej.

Dziękuję również wszystkim tym, którym podziękować zapomniałam.
Działalność Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku się nie kończy. Od października 2006 roku, po przerwie wakacyjnej, będzie działać jako samodzielne Stowarzyszenie. Uniwersytet nasz będzie placówką dydaktyczną, w której programy i zakres działania będą opracowywane i realizowane przy daleko idącej współpracy ze słuchaczami. Bowiem „kształcenie sprzyja samorealizacji osób starszych; ich integracji w społeczeństwie”. Istotnymi elementami tego kształcenia są:
–    rozwój osobowości,
–    uzyskiwanie i umacnianie więzi społecznej,
–    rozwój osiągniętej wiedzy i zainteresowań,
–    rozbudzanie postaw twórczych,
–    przekazywanie społeczeństwu osobistych doświadczeń,
–    aktywny udział w życiu społecznym,
–    rozumienie przemian zachodzących w społeczeństwie.
Będziemy kłaść nacisk przede wszystkim na edukację, tj. wykłady, seminaria, naukę języków obcych, pracę w zespołach twórczych oraz pracę w grupach samokształceniowych np. kursy podstawowej wiedzy
o komputerach i internecie. Będziemy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, które zajmują się osobami starszymi, szczególnie klubami seniora, ośrodkami kultury, ośrodkami dla niepełnosprawnych, itp.
Pragniemy zaprosić do uczestnictwa  i współpracy osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego, aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć w życiu swojego środowiska, zachować
i zwiększyć sprawność intelektualną i psychiczną.  Jak przystało na aktywnie działające stowarzyszenie, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie miał swój statut i swoją siedzibę (w tym ostatnim zakresie pomoc obiecały władze miasta).

O postępach prac organizacyjnych, szczegółach programu przyszłorocznego oraz  o zapisach uczestników na nowy rok akademicki 2006/2007 będziemy informować na bieżąco w biuletynie informacyjnym Milanówka oraz w internecie.
W imieniu komitetu organizacyjnego MU3W
Maria Dominika Inkielman
REWITALIZACJA - szansa dla przedsiębiorców
admin | 2006-07-01 06:40:05 | drukuj
Jednym z kryteriów prawidłowego przeprowadzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji jest podniesienie aktywności gospodarczej naszego miasta. Państwa uwagi pozwolą na zbudowanie Programu Rewitalizacji z uwzględnieniem jak największej liczby opinii, co pozwoli sprostać pokładanej w nim nadziei.

W Nr 5 (2006) Biuletynu Miejskiego opublikowana została ankieta dla wszystkich mieszkańców Milanówka, teraz zwracamy się do Przedsiębiorców, z prośbą o zainteresowanie programem rewitalizacji i wypełnienie ankiet, które dostępne są również w Miejskim Centrum Informacji, ul. Warszawska 32 (budynek Straży Miejskiej – wejście od strony skweru), w Urzędzie Miejskim, budynek A, ul. Kościuszki 45, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Fiderkiewicza 41, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Milanówka: www.milanowek.pl. Bardzo prosimy o ich wypełnienie, następnie zwrot w ww. miejscach, gdzie znajdują się przeznaczone do tego urny.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości wszelkich informacji udzielam pod nr.: 0-22 758-30-61 wew. 224, e-mail: uniaeuropejska@milanowek.pl. Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania, poświęconego opracowaniu Miejskiego Programu Rewitalizacji, które odbyło się 21 czerwca br. o godz. 18.00 w sali posiedzeń Rady Miasta w budynku B Urzędu Miejskiego w Milanówku.

Już dziś zapraszam na kolejne.
Podinspektor ds. Unii Europejskiej
Tomasz Świebocki
Koncert życzliwości w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
admin | 2006-06-25 20:31:48 | drukuj
W niedzielę 25 czerwca, podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 12.30 społeczność parafialna Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku pożegnała odchodzącego na emeryturę ks. prałata Zbigniewa Szysza, zarazem dziekana Dekanatu Grodziskiego. Równocześnie pożegnano wikariusza ks. Adama Ostrowskiego, który po krótkie posłudze w Milanówku obejmuje probostwo w innej parafii.

Ks. Adam Ostrowski i ks. prałat Zbigniew Szysz
podczas uroczystej Mszy św
Fot. MK

Był to swoisty „koncert życzliwości”, jakie parafianie skierowali w słowach podzięki za 16-letnią duszpasterską posługę pod adresem swojego proboszcza i zarazem koncert podziękowań za owocną współpracę, które skierował proboszcz do licznie zgromadzonych parafian.

Na pożegnalną Mszę św. przybyły tłumy byłych i obecnych parafian, członkowie formacji działających na terenie parafii, kombatanci, przedstawiciele organizacji społecznych i władze miasta z burmistrzem Jerzym Wysockim i przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Wlazło na czele. Odczytano piękny list ks. prymasa Józefa Glempa, w którym podsumował i wysoko ocenił pracę duszpasterską ks. Zb. Szysza i poinformował, iż proboszcz spędzi emeryturę w Milanówku, czego z nadzieją oczekiwano i przyjęto z dużym zadowoleniem. Były następnie pożegnalne słowa odchodzącego proboszcza i odchodzącego wikariusza, a potem już niekończące się wystąpienia przedstawicieli  społeczności parafialnej wraz z życzeniami zdrowia na dalsze lata, spełnienia marzeń i obfitującego w łaski Boże życia na emeryturze.

Burmistrz Jerzy Wysocki w swoim pożegnalnym przemówieniu podkreślił dobrą współpracę ks. proboszcza z władzami samorządowymi zaznaczając, że proboszcz Zbigniew Szysz „był, jest i będzie stuprocentowym milanowianinem”, że w swojej pracy duszpasterskiej położył duże zasługi dla parafii i miasta, a jako takiemu należą się wyrazy uznania w postaci odznaczenia statuetką Milanowskiego Liścia Dębu, którą zazwyczaj wręcza się osobom szczególnie zasłużonym dla miasta i lokalnej społeczności. Statuetkę burmistrz Wysocki wręczył proboszczowi przy powszechnym aplauzie uczestników uroczystości.

W imieniu Towarzystwa Miłośników Milanówka pożegnała proboszcza trzyosobowa delegacja – Grażyna Śniadewicz, Mariusz Koszuta i Andrzej Pettyn, która obok kwiatów wręczyła proboszczowi pięknie oprawione w ramki podziękowanie za dobrą, wieloletnią współpracę z TMM. Przemawiając prezes TMM A. Pettyn powiedział m.in., że członkowie TMM i Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych przy Galerii Ars Longa we wdzięcznej pamięci zachowają współorganizowane z ks. proboszczem obchody 70-lecia i 75-lecia oraz wystawy, jak piękna ekspozycja poświęcona sztuce sakralnej w rzeźbach prof. Gustawa Zemły w Galerii Ars Longa. Kończąc wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Program tego pięknego i wzruszającego pożegnania dopełnił podniosły w nastroju koncert  w wykonaniu chóru parafialnego Cantabile z niezapomnianym Alleluja ze śpiewakiem operowym Dariuszem Biernackim i solistą Krzysztofem Walęczakiem oraz pieśń pożegnalna, której refren „daj Panie siły mu” szczególnie utkwił w pamięci obecnych i był jeszcze jednym życzeniem dla odchodzącego proboszcza.

Z rozlicznych przemówień wygłoszonych w czasie pożegnania wyłonił się portret proboszcza - duchownego, prawdziwego ojca parafii, dobrego gospodarza, życzliwego ludziom, doradzającego potrzebującym rady, wspierającego modlitwą potrzebujących wsparcia i zarazem człowieka, który przez 16 lat posługi duszpasterskiej w Milanówku bardzo silnie wrósł w lokalną społeczność, co wielokrotnie dał wyraz w publicznych wypowiedziach i wywiadach prasowych.

Raz jeszcze zabrał głos wikariusz ks. Adam Ostrowski, który podkreślił, iż wiele razy uczestniczył w podobnych uroczystościach żegnania proboszcza, ale nigdy jeszcze nie był świadkiem tak podniosłej i tak chwytającej za serce uroczystości, jak obecna w Milanówku.

Chwila pożegnań jest z pewnością momentem niełatwym, bowiem gdy ludziom przyjdzie się rozstać skłania do refleksji i napawa smutkiem. Tym razem na twarzach wiernych zgromadzonych w kościele p.w. św. Jadwigi malował się uśmiech radości, bowiem było to pożegnanie w powitaniu. Pożegnanie duchownego, który zrobił wiele dla tej parafii i zarazem powitanie, bo zostaje, aby nadal pracować dla jej dobra i pożytku lokalnej społeczności. I niech to wszystko będzie na większą chwałę Bożą - Ad maiorem Dei Gloriam! 
Milanówek w II Programie Polskiego Radia
admin | 2006-06-24 22:15:14 | drukuj
W niedzielę 25 czerwca o godz. 22.00

„Na obrzeżach wielkiego miasta” – Bożena Markowska – autorka Wieczoru Literackiego przywołuje w swojej audycji niektórych pisarzy, którzy osiedlili się swego czasu w podwarszawskich miejscowościach, takich jak Podkowa Leśna , Milanówek, Brwinów czy Pruszków. Wraz z Tomaszem Burkiem – krytykiem literackim i pisarzem zastanawia się co przywiodło Jarosława Iwaszkiewicza, Ferdynanda Ossendowskiego czy Jarosława Marka Rymkiewicza na obrzeża wielkiego miasta ? Czego szukał w Podkowie Jarosław Iwaszkiewicz? Ukraińskich wspomnień? A Ferdynand Ossendowski – w Milanówku, czy mógł w czasie okupacji wspominać swoje przygody z syberyjskiej tajgi? Wreszcie czym dla Jarosława Marka Rymkiewicza stały się „Zachody słońca” w Milanówku i wszystkie inne uroki tej podwarszawskiej miejscowości. W audycji znajdą się również reporterskie relacje autorki z Iwaszkiewiczowego domu na Stawisku. 

We fragmentach utworów wymienionych pisarzy usłyszymy między innymi: Irenę Jun, Joannę Trzepiecińską Ryszarda Nawrockiego i z nagrań archiwalnych Jana Świderskiego. 
 
W rozmowie telefonicznej do wysłuchania audycji czytelników stron Towarzystwa Miłośników Milanówka zaprosiła autorka tej godzinnej audycji Bożena Markowska. Z Milanówka w audycji głos zabierają bibliotekarka Biblioteki Parafialnej pani Maria Płóciennikowa i prezes TMM Andrzej Pettyn.

Podajemy czas audycji, aby zainteresowane nią osoby mogły ją sobie nagrać.

Dodajmy, że red. Bożena Markowska wiele ze swoich audycji literackich i historycznych poświęciła pisarzom mieszkającym w Milanówku. W ww. audycji mowa też będzie o jeszcze jednym milanowskim pisarzu Stanisławie Rembeku.

Uwagi dotyczące audycji prosimy kierować bezpośrednio do autorki:

Redaktor Bożena Markowska
Fot. Archiwum Polskiego Radia

Świat w zasięgu ręki mieszkańców Milanówka?
admin | 2006-06-23 19:02:11 | drukuj
Wakacje w ok. 50 krajach za pół ceny?

Już wkrótce na naszych stronach zamieścimy szczegółowy opis możliwości korzystania z międzynarodowej wymiany domów i mieszkań na potrzeby urlopowe. Czy mieszkańcy Milanówka zechcą skorzystać z tej możliwości i przyłączyć się do tej najtańszej i bardzo ciekawej formy spędzania urlopu (szczególnie dla rodzin z dziećmi) okaże się już wkrótce.
W ciągu tygodnia zamieścimy informacje o organizacji zajmującej się pośrednictwem w takiej wymianie domów i mieszkań, podamy adresy, telefony, warunki uczestnictwa, a reszta już zależeć będzie od samych mieszkańców Milanówka, od tych, którzy zainteresują się tą sprawą. Dodajmy, że międzynarodowa organizacja, która się pośrednictwem zajmuje obchodzi w tym roku swoje 50-lecie, a więc – jak widać – ta formuła sprawdziła się w praktyce. Na zakończenie podkreślmy, że korzysta z niej kilkadziesiąt tysięcy ludzi w ok. 50 krajach.

                                          TMM
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne