Konkurs internetowy
admin | 2006-07-20 17:39:41 | drukuj
Przypominamy o trwającym jeszcze w miesiącu lipcu konkursie internetowym. Pytania są łatwe, a nagrody atrakcyjne - zapraszamy do udziału.
Odkryto pociski moździeżowe
z okresu II wojny światowej
admin | 2006-07-14 08:31:21 | drukuj
13 lipca, podczas robót drogowych na ul. Szkolnej, odkryto pociski moździeżowe z okresu II wojny światowej, które w każdej chwili groziły wybuchem.

Miejsce szybko zabezpieczono, wezwano saperów. Po kilku godzinach saperzy przejęli materiały wybuchowe i uwolniono teren do delszych prac budowlanych.

Ciekawe, jak jeszcze wiele tak tajemniczych i jednocześnie niebezpiecznych miejsc skrywa w sobie historia Milanówka.

TMM
Konkurs na Pomnik-Symbol Ojca Świętego Jana Pawła II - rozstrzygnięty
admin | 2006-07-10 19:12:09 | drukuj
10 lipca o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń budynku "B" Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 41, Komisja Konkursu na Pomnik-symbol Ojca Świętego Jana Pawła II ogłosiła wyniki konkursu.
Żaden z zaproponowanych projektów nie znalazł akceptacji wśród członków Jury i w związku z tym temat Budowy pomnika zostaje odłożony w czasie.
Jako jedyny projekt przedstawiony poniżej otrzymał wyróżnienie i nagrodę 500 zł.


Autorem wyróżnionej pracy jest zespół projektantów


Przewodnicząca Komisji Konkursowej Elżbieta Łyszkowska gratuluje autorom pracy wyróżnionej


Na naszej stronie projekt ten w sondzie internetowej uzyskał największą ilość głosów - aż 43% głosujących opowiedziało się za tym właśnie projektem.
Komisja postanowiła ponownie ogłosić konkurs.
TMM


Oficjalne stanowisko:
Komunikat
Komisji konkursowej powołanej w celu dokonania wyboru projektu
pomnika-symbolu  ku czci Jana Pawła II 

 

    Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2006 r. członkowie Komisji konkursowej  po przeanalizowaniu złożonych prac oraz opinii mieszkańców, przedstawionych w formie wpisów do książki, a także wyników sondy przeprowadzonej na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Milanówka uznali, że 

  1. Żadna z  przedstawionych prac niestety nie spełnia oczekiwań większości mieszkańców Milanówka.
  2. Prace 27 03 19 77  oraz 05 10 85 pomimo interesującej kompozycji  nie wpisują się w charakter miasta. Zbyt monumentalne bryły, umieszczone na niewielkim skwerze, przytłaczają swym ciężarem naturalne walory istniejącej zieleni.
  3. Celem konkursu, poza opracowaniem koncepcji pomnika było, zawarte w pkt.2 części I Regulaminu Konkursu, opracowanie jego bezpośredniego otoczenia. W części II Regulaminu w pkt.2- Zagospodarowanie terenu  zapisano konieczność rozstrzygnięcia zagospodarowania terenu obiektami małej architektury i zielenią oraz zasad obsługi komunikacji pieszej. Trzy z nadesłanych prac (nr 27 03 19 77, 13 21 13, 05 10 85) bardzo pobieżnie potraktowały zagospodarowanie terenu – przewidując utwardzenie całej powierzchni skweru.
  4. Za wyróżniającą się wśród zgłoszonych prac uznano pracę Nr 30 01 05. Praca ta wyróżnia się starannym i ciekawym opracowaniem zagospodarowania skweru. Jednocześnie za wady pracy uznano:
  • w przedstawionej koncepcji zabrakło zaznaczenia centrum pomnika np. przez umieszczenie w środku wewnętrznego kręgu jakiegoś elementu;
  • zbyt duża powierzchnia skweru została przewidziana do utwardzenia;
  •  proponowane murki o wysokości 80 cm są zbyt niskie. Istnieje obawa, że mogą być wykorzystywane przez rolkarzy do ćwiczeń. Umieszczony w pionie, na tak małej wysokości tekst może być trudny do odczytania.

 Komisja postanowiła, że:

  1. Ze względu na  brak wśród przedstawionych prac koncepcji, która spełniałaby oczekiwania mieszkańców miasta i członków Komisji - nie wybiera zwycięskiej pracy i  nie przyznaje nagrody autorom żadnej z prac.
  2. Biorąc pod uwagę wyjątkowo staranne i interesujące opracowanie zagospodarowania terenu przyznaje wyróżnienie w kwocie 500.- zł  autorom pracy nr 30 01 050- Panom:  arch.Grzegorzowi Chojnackiemu, arch.Krzysztofowi Matysiakowi, arch.Adrianowi Horbie  oraz  arch.Sławomirowi Golenko.
    W czasie trwania konkursu, w okresie od złożenia prac do rozstrzygnięcia konkursu, nastąpiły zmiany na stanowiskach Proboszcza Parafii Matki Boskiej Bolesnej oraz Św. Jadwigi Śląskiej  toteż na etapie oceniania prac Komisja zmuszona była pracować w ograniczonym składzie. Ze względu na brak, zdaniem Komisji i mieszkańców (zdecydowana większość opinii wpisanych do książki „ opinie o pracach konkursowych” jest negatywna), pracy zasługującej na realizację, oraz ograniczenie składu Komisji w kluczowym momencie jej prac, edycję Konkursu należy powtórzyć w lipcu br. wyznaczając dłuższy okres na przygotowanie koncepcji.

Proponowany termin ogłoszenia nowej edycji konkursu -18 lipiec br. z terminem składania prac do 16 października 2006r.

Zdaniem Komisji uczestnictwem w konkursie należy zainteresować szczególnie architektów krajobrazu a także młodzież, której świeże pomysły mogą okazać się bardzo interesujące.
 

                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                      /-/
                                                      Elżbieta Łyszkowska
Kolejne zebranie zarządu TMM
admin | 2006-07-06 21:31:24 | drukuj
Kolejne zebranie zarządu odbędzie się po okresie wakacyjnym,
6 września 2006
r. o godz. 16.30 w siedzibie TMM przy ul. Warszawskiej 37
(I p. - lokal nad sklepem PSS SPOŁEM)
Forum dyskusyjne
admin | 2006-07-04 14:04:59 | drukuj
Zapraszamy serdecznie wszystkich internautów do nowo otwartego forum dyskusyjnego, utworzonego po to, aby wymieniać się informacjami, poprawiać rzeczywistość, dokumentować zdarzenia i zdobywać cenne informacje historyczne.

(Link do FORUM znajduje się  w górnym panelu).
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne