Kalendarium historii Milanówka
Opracował: Andrzej Pettyn | 2010-05-14 19:50:28 | drukuj
© Copyright by TMM

1899 - Powstaje spółka kapitałowo-parcelacyjna pod nazwą "Kozłowski-Lasocki i spółka", której założycielem jest Michał Lasocki właściciel majątku Milanówek; spółka przystępuje do pierwszej parcelacji majątku w celu utworzenia Letniska Milanówek.

1901 - Utworzenie przystanku Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Milanówku wpływa na szybki rozwój miejscowości jako letniska i niedzielnych wycieczek warszawiaków.

1907 - Rozpoczyna się budowa pierwszego kościoła pod nazwą "Kaplica św. Jadwigi" na placu podarowanym przez firmę "Lasocki i S-ka"; zakończenie prac uwieńczone poświęceniem następuje w 1912 r.

1908 - Powstaje pierwsza szkoła powszechna - obecnie Zespół Szkół Gminnych nr 1 im. ks. P. Skargi.

1908  - Rozpoczyna działalność Milanowskie Towarzystwo Letnicze, którego tradycje kontynuuje powołane w 1994 r. Towarzystwo Miłośników Milanówka.

1911 - Powstaje Ochotnicza Straż Ogniowa.

1913 - Rośnie ranga letniska - na wielkiej wystawie przemysłowo-rolniczej w Milanówku spotykają się przemysłowcy, architekci, właściciele ziemscy w celu zaprezentowania doświadczeń w zakresie gospodarki rolnej i budownictwa.

1914 - W roku wybuchu I wojny światowej liczba stałych mieszkańców nie przekracza 500 osób.

1914-1918 - W okresie I wojny światowej maleńki Milanówek ponosi spore straty, przechodząc z rąk niemieckich w ręce rosyjskie i odwrotnie; odzyskanie niepodległości wita częściowo opustoszały i zrujnowany.

1919 - Powstaje wyodrębniona administracyjnie Gmina Letnisko Milanówek.

1919 – Rozpoczyna działalność pierwsze gimnazjum koedukacyjne.

1919 - Organizują się pierwsze drużyny harcerskie.

1924 - Początki jedwabnictwa - rodzeństwo Henryk i Stanisława Witaczkowie zakładają Centralną Doświadczalną Stację  Jedwabniczą (CDSJ).

1924 - Rozpoczyna działalność pierwszy urząd pocztowy.

1925 - Elektryfikacja Letniska Milanówek.

1928 - Erygowana zostaje samodzielna parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jadwigi.

1928 - Powstaje posterunek Policji Państwowej.

1930 - Milanówek odwiedza prezydent RP, prof. Ignacy Mościcki i dokonuje oficjalnego otwarcia CDSJ.

1936 - Doprowadzenie z Warszawy linii Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) i elektryfikacja PKP wywiera wielki wpływ na dalszy rozwój letniska.

1938 - Rozpoczyna pracę automatyczna centrala telefoniczna.

1939 - W roku wybuchu II wojny światowej liczba ludności Milanówka wzrasta do ok. 7  tys. osób.

1939-1944 - 3 września  na Milanówek spada pierwsza bomba lotnicza. Lata wojny to okres dobrze zorganizowanej walki z hitlerowskim okupantem,  prowadzonej głównie przez Armię Krajową; działają dwa plutony liniowe, dwa Oddziały Specjalne Kedywu, trzy radiostacje łączności z Londynem, obsługa i ochrona trzech sztabów różnych szczebli, odbiór wielu zrzutów, rozwija się tajna działalność wydawnicza, działa wywiad i kontrwywiad; na dużą skalę prowadzi się tajne nauczanie; 30 mieszkańców bierze udział w Powstaniu Warszawskim.

1942 - Rozpoczyna działalność Zgromadzenie Sióstr Urszulanek podejmując działalność opiekuńczą i edukacyjną wśród młodzieży.

1944-1945 - Na plebanii św. Jadwigi przechowuje się urnę z sercem Fryderyka Chopina, wywiezioną z płonącej W-wy (9.09.1944-17.10.1945)

1944-1945 - Po Powstaniu Warszawskim w Milanówku znajdują schronienie ewakuowane ze stolicy szpitale. Do stycznia 1945 r. przebywają w Milanówku członkowie Delegatury Rządu i dowództwa Armii Krajowej, a także organizacji lewicowych. Wszystko to sprawia, że w tym czasie Milanówek staje się nieformalną stolicą polityczną Polski i coraz częściej zaczyna się go nazywać „Małym Londynem”. Na plebanii przy kościele św. Jadwigi mieści się Kuria Metropolitalna Warszawska.

1945 - Z inicjatywy ks. dra Jerzego Modzelewskiego powstaje Biblioteka Parafialna, która w 2006 r. liczy 18 tys. tomów.
 
1945 - Odbywa się pierwsza powojenna wystawa artystów plastyków, której komisarzem jest prof. Jan Szczepkowski; uczestniczy w niej wielu znakomitych twórców, a wśród nich - Jan Cybis.

1945 – Powstaje filia Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. która prowadzi swoją działalność do 1947 r.

1946 - Powstaje oddział miejski Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

1948 - Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna.

1951 - Milanówek otrzymuje prawa miejskie.

1951 - Rozpoczyna produkcję Fabryka Narzędzi Chirurgicznych (obecny MIFAM).

1952 - Szkoła Podstawowa nr 2 przenosi się do nowego budynku przy ul. Literackiej.

1961 - Do nowego budynku przy ul. Piasta przenosi się Liceum Ogólnokształcące (obecnie Zespół Szkól nr 1).

1965 - Nową siedzibę otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 3, która w 1970 r. przyjmie imię Fryderyka Chopina.

1970 - Do użytku przekazuje się odkryty basen kąpielowy.

1970 - Własną siedzibę przy ul. Wójtowskiej otrzymuje Zespół Szkół Zawodowych, który przyjmuje później jako patrona im. Józefa Bema.

1977 – Powstaje Miejski Ośrodek Kultury, początkowo pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Propagandy.

1978 - W wyniku starań Hanny Szczepkowskiej-Mickiewiczowej powstaje prywatne muzeum rzeźby im. Jana Szczepkowskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w W-wie.

1980 - Ukazuje się pierwszy numer niezależnej gazety milanowskiej „Nasza”, której wydawcą jest NSZZ „Solidarność” w Milanówku.

1980 - Na Grudowie powstaje rzymsko-katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej.

1984 - Inauguracja nowej siedziby Przychodni Rejonowej przy ul. Piasta 30.

1989 - Powstaje jako jedno z pierwszych w Polsce Społeczne Liceum Ogólnokształcące.

1989 - Wpisanie Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego Miasta Milanówek do rejestru zabytków.

1990 - Rozpoczyna działalność Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa, która 20 marca 1996 r. przyjmie imię E. Fieldorfa.

1990 - Pierwsze wolne wybory; wszystkie miejsca w Radzie uzyskują osoby wybrane z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

1993 – Milanówek  jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadza selektywną zbiórkę odpadów.

1993 - W marcu odbywa się pierwszy Kabareton Milanowski, którego inicjatorem i jednym z głównych wykonawców jest znany w Polsce twórca sztuki kabaretowej, milanowianin Paweł Dłużewski.

1994 - Powstaje Towarzystwo Miłośników Milanówka (TMM), które inicjuje i realizuje wiele ważnych inicjatyw wydawniczych, projektów w zakresie kształtowania nowego wizerunku miasta (m.in. sfinalizowanie prac nad nowym herbem i zorganizowanie dwuletnich obchodów 100-lecia Milanówka).

1995 - "50 lat później w Milanówku" - wielka wystawa sztuki w Galerii Ars Longa z udziałem ponad 30 najwybitniejszych polskich artystów plastyków w rocznicę pierwszej powojennej wystawy. Równolegle wystawy komplementarne: w Muzeum im. Jana Szczepkowskiego nt. twórczości tego cenionego rzeźbiarza; w Miejskim Ośrodku Kultury – poświęcona malarstwu na jedwabiu z udziałem najwybitniejszych polskich artystów.

1995 - Ukazuje się 260-stronicowa praca „Zarys dziejów Milanówka” pod redakcją Andrzeja Stawarza, najpełniejsza publikacja historyczna na temat dziejów miasta, wydana z inicjatywy i przy finansowym wsparciu władz samorządowych Milanówka.

1997 - I Festiwal Inspiracji Chopinowskich organizuje nowa organizacja - Milanowskie Towarzystwo Kulturalne.

1998 - Inauguracja obchodów 100-lecia Milanówka oraz 70-lecia Parafii św. Jadwigi z udziałem Prymasa kard. Józefa Glempa.

1998 - Powstaje Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych przy Galerii Ars Longa, nowa organizacja, która stawia sobie za cel popularyzowanie wielkiej sztuki na terenie Milanówka (m.in. organizuje wystawy prac profesorów ASP - A. Myjaka, G. Zemły, J. Szajny, M. Jaromskiego, przez półtora roku wydaje kwartalnik "Milanówek - ludzie, wydarzenia, zjawiska", publikuje pierwsze wydanie książki „Kiedy Milanówek był stolicą...”.

1998 - Z dniem 1.01.1999 - w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju - Milanówek znalazł się  w  nowo utworzonym powiecie grodziskim, w skład którego weszły gminy Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola, w których mieszka ok. 71 tys. osób.

1999 – Wrzesień – z inicjatywy rodziców i Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – w historycznym budynku Centralnej Stacji Jedwabniczej powstaje pierwsze w naszym mieście Gimnazjum Społeczne.

1999 - Centralne uroczystości obchodów 100-lecia Milanówka, m.in. zjazd absolwentów Liceum w 80-lecie jego powstania.

1999 – Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Odrodzenia 11 listopada w Milanówku, m.in.  w Galerii Ars Longa – pod patronatem Władz Powiatowych – otwarcie wystawy „Drogi nadziei” poświęconej twórczości artystów plastyków w okresie stanu wojennego.

1999 – Przełom grudnia i stycznia – Milanówek gości ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów uczestniczących w zgromadzeniu Taizé w Warszawie. Wspólne spotkania modlitewne młodzieży z kilkunastu krajów odbywają się w kościele parafialnym p. w. św.  Jadwigi.

2000 – Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej  do zabytkowego budynku stacji PKP.

2000 - 27 maja – uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej.

2000 – 3 października - otwarcie i poświęcenie   katolickiego Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Piasta 5.

2000 – Uroczyste poświęcenie figury Chrystusa Króla upamiętniającej akt intronizacji w Milanówku.

2001 – Rozpoczyna się modernizacja obiektów sportowych Milanu Milanówek na Turczynku.

2001 – Zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic Podwiejskiej z Królewską i terenu wokół nowej stacji paliwowej „Orlenu” na Turczynku.

2001 – W czerwcu na boisku Milanu Milanówek na Turczynku po raz pierwszy gości wielki festyn „Lato z radiem”, w którym uczestniczy ok. 7 tys. osób.

2001 – W Milanówku 5 września w historycznej willi „Gloria” rozpoczyna swoją działalność Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa (która przeniesie się później do  wydzierżawionej siedziby przy ul. Warszawskiej). Tym samym liczba szkół podstawowych w mieście wrasta do pięciu.

2001 – 27 października 2001 r. w Teatrze Letnim w Milanówku – uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona jubileuszowi 50-lecia uzyskania przez Milanówek praw miejskich.

2001 – 90-lecie harcerstwa w Polsce; uroczystość w Teatrze Letnim połączona z promocją ksiązki Mariana Hassy ”Historia harcerstwa polskiego w Milanówku”.

2001 - W grudniu odbywa się pierwszy „Twórczy Milanówek”, impreza zorganizowana wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Milanówka, Zespół Szkół im. J. Bema i Pracownię Projektu i Stylizacji Sylwetki „Befana”, która ma na celu popularyzowanie dorobku miejscowych twórców profesjonalistów i utalentowanych amatorów.

2002 – 60-lecie osiedlenia się na stałe Sióstr Urszulanek w Milanówku; z tej okazji 16 czerwca odbywa się zjazd „absolwentów” przedszkola prowadzonego przez siostry, wychowanków bursy Liceum Jedwabniczego, w kościele p.w. św. Jadwigi otwarto wystawę fotografii obrazujących działalność Sióstr na terenie Milanówka – w opracowaniu artysty plastyka Mariusza Koszuty - oraz  zorganizowano koncert muzyczno-poetycki.

2002 - Utworzenie drugiego gimnazjum publicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 i powołanie dwóch Zespołów Szkół przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi i przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina.

2002 - 7 września uroczyste otwarcie Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Żabie Oczko 1 - pierwszej tego typu placówki w mieście.

2002 - 5 października w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się Dzień Milanówka zorganizowany po raz pierwszy w tej placówce przez Towarzystwo Miłośników Milanówka. Burmistrz Jerzy Wysocki zaprezentował osiągnięcia władz samorządowych w ostatnim czteroleciu, Katarzyna Chrudzimska-Uhera mówiła o architekturze miasta w ostatnim stuleciu, wiceprezes TMM Włodzimierz Starościak o milanowskiej przyrodzie, a prezes TMM Andrzej Pettyn - o działalności Towarzystwa. Wystąpili dwaj uczestnicy konkursu krasomówczego - Sebastian Koszuta i Eliasz Bułynko. Imprezie towarzyszyła wystawa "Ocalić od zapomnienia", przygotowana przez Nową Prywatną Szkołę Podstawową w Milanówku oraz kiermasz wydawnictw o naszym mieście. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa przewodników PTTK, którzy 6 października wzięli udział w spacerze po Milanówku przygotowując się w sposób do oprowadzania po naszym mieście wycieczek z Warszawy.

2002 - 27 października w czasie wyborów samorządowych mieszkańcy Milanówka po raz pierwszy wyłonili burmistrza w tzw. wyborach bezpośrednich; został nim Jerzy Wysocki.

2003 - Inauguracja obchodów 75-lecia parafii św. Jadwigi. Uroczystą Mszę św. odprawia Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp. Poświęcenie nowych witraży, odnowionej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, specjalnej tablicy upamiętniającej 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i 75-lecie parafii. W ramach obchodów wiele imprez kulturalnych i sportowych, a wśród nich wielka wystawa fotograficzna w opracowaniu Mariusza Koszuty.

2003 - Po raz pierwszy wręczono szczególnie zasłużonym dla miasta przedstawicielom milanowskiego biznesu statuetki "Milanowskiego Liścia Dębu"; uhonorowano nimi Antoniego Szurgocińskiego, Jerzego Dmochowskiego i Petroniusza Frejlicha.

2003 - W maju z inicjatywy MOK odbywa się pierwszy Festiwal Sztuki im. St. Gruszczyńskiego.

2003 - Oddanie do użytku kładki nad torami PKP łączącej Zespół Szkół i miejską halę sportową przy ul. Żabie Oczko z  osobami zamieszkałymi w południowej części miasta.

2003 - W październiku: mieszkańcowi miasta Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi przyznano nagrodę literacką NIKE za tom poezji „Zachód słońca w Milanówku”, co spowodowało lawinę artykułów o autorze i Milanówku i przyczyniło się do dużej popularyzacji miasta w mediach centralnych.

2003 - W grudniu: przyjęcie uchwałą Rady Miasta Milanówka „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka w latach 2004-2020”.

2004 - W styczniu: oddanie do użytku „Świetlicy środowiskowej KS Milan” na Turczynku, która służy nie tylko sportowcom, ale także dzieciom i młodzieży w organizowaniu czasu wolnego i pracy wychowawczej.

2004 - W lutym: wręczenie kolejnych statuetek "Milanowskiego Liścia Dębu" (tym razem za szczególne zasługi na polu upowszechnienia kultury na terenie naszego miasta). Statuetkę otrzymali: twórca kabaretowy i satyryk Paweł Dłużewski (inicjator słynnych Kabaretonów milanowskich), światowej sławy śpiewak Romuald Tesarowicz i wybitny aktor, reżyser i autor Andrzej Zaorski.

2004 - W lutym: po serii koncertów w 2003-2004 upamiętniających międzynarodowej sławy śpiewaka Stanisława Gruszczyńskiego – wmurowanie tablicy upamiętniającej jego zamieszkanie i działalność na terenie Milanówka. Tablica została usytuowana w murze (od ul. Kościelnej) otaczającym posesję przy ul. Słowackiego 6.

2004 - W marcu: Towarzystwo Miłośników Milanówka i Galeria Ars Longa - przy współpracy z władzami samorządowymi - organizują I Milanowskie Forum Kulturalne mające na celu wypracowanie formuły realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka w latach 2004-2020” w części dotyczącej kultury i nauki.

2004 - W kwietniu (28.04.): przekazanie do użytku pierwszego z trzech bloków mieszkalnych wybudowanych z inicjatywy władz samorządowych w ramach TBS (Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego).

2004 - W kwietniu: jedna z najbardziej zasłużonych placówek oświatowych w Milanówku - Zespół Szkół nr 3 im. F. Chopina obchodził swoje 70-lecie.

2004 - W kwietniu: w Teatrze Letnim MOK-u uroczysty koncert i obchody 20-lecia cenionego milanowskiego chóru Cantabile działającego przy parafii św. Jadwigi.

2004 - W maju (5.05.): przekazanie do użytku nowego, w pełni odpowiadającego potrzebom miasta, komisariatu Policji przy ul. Literackiej 13.

2004 - W czerwcu: na obiektach sportowych Milanu Milanówek – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Petanque, gry zyskującej coraz większą popularność w świecie.

2004 - Kilkumiesięczne obchody 80. rocznicy powołania do życia przez rodzeństwo Stanisławę i Henryka Witaczków Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, m.in. wielka wystawa malarstwa na jedwabiu w Galerii Ars Longa.

2004 – W grudniu: Rada Miasta podejmuje uchwałę nadającą Milanówkowi status miasta-ogrodu.

2005 – W styczniu: uchwalenie przez Radę Miasta wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2005-2013 oraz planu rozwoju lokalnego miasta Milanówka.

2005 - W styczniu: Gmina miasto Milanówek jako jedna z 775 gmin w Polsce przystępuje do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” mającej na celu dobre zarządzanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz podniesienie standardów życia publicznego.

2004 - W lutym: wręczenie kolejnych statuetek "Milanowskiego Liścia Dębu". Tym razem otrzymali je: Krzysztof Filipiak za krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz promocję Milanówka, Grażyna Śniadewicz dla Galerii Ars Longa za upowszechnianie kultury i sztuki, prezes Irena Zielińska dla Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku za wieloletnią działalność na rzecz społeczności miasta oraz Elżbieta Bauer i Giuseppe Bellini za rozwijanie współpracy Fumone-Milanówek.

2005 - 13 lutego poświęcenie nowego samochodu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, co zamyka kolejny etap modernizacji i wyposażania OSP w nowoczesny sprzęt.

2005 – 3 maja: otwarcie w nowym opracowaniu graficznym i merytorycznym Galerii Historycznej Miasta Milanówka w gmachu poczty (willa „Matulka”).

2005 - 20 maja w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej w W-wie przekazanie dyplomów honorowych Polskiego Towarzystwa Historycznego autorom najciekawszych ubiegłorocznych publikacji o Warszawie i Mazowszu; zaliczono do nich m.in. książkę „Milanówek – Mały Londyn”.

2005 - 23 maja uruchomienie I etapu monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo w najbardziej zagrożonych przestępczością miejscach miasta.

2005 - 2 czerwca zakończenie II etapu budowy mieszkań w ramach TBS – przekazanie do użytku kolejnych 52 lokali (łącznie w I i II etapie udostępniono 104 mieszkanie).

2005 - 31 sierpnia w Teatrze Letnim (MOK) otwarto wystawę poświęconą 25. rocznicy powstania Solidarności.

2005 - 19 października 2005 r. w galerii „Letnisko” Miejskiego Ośrodka Kultury w Milanówku otwarcie pierwszej tego rodzaju w Milanówku wystawy obrazów wykonanych w trudnej technice haftu artystycznego. Zorganizował ją Związek Emerytów i Rencistów  przy współpracy z MOK-iem. Na wystawie zaprezentowano prace Alicji Krajewskiej, Heleny Nakoniecznej, Alicji Paciorek, Hanny Pettyn i Ireny Zielińskiej.

2005 - 28 października otwarto Miejskie Centrum Informacji, usytuowane w części budynku Straży Miejskiej obok dworca PKP. MCI udostępnia informacje o Milanówku, placówkach i organizacjach społecznych działających w mieście, przekazuje zainteresowanym oferty pracy, gromadzi i udostępnia informacje praktyczne, jak rozkłady jazdy, dyżury aptek itp., pomaga w pisaniu CV.

2005 - 5 listopada w Teatrze Letnim w Milanówku, z udziałem ok. 300 osób, promocja najobszerniejszej (592 strony!) książki na temat naszego miasta „Milanówek - miejsce magiczne”.

2005 - 11 listopada inauguracja działalności Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zorganizowanego z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Milanówka; wśród propozycji programowych znalazły się takie zagadnienia, jak zdrowie, żywienie, rekreacja i sport, turystyka, kultura i sztuka, media, nauka, historia, infrastruktura.

2005 - 24 listopada br. - z udziałem przedstawicieli władz centralnych i lokalnych - naczelny dyrektor archiwów państwowych prof. Daria Nałęcz  otwiera usytuowane w Milanówku, a największe w Polsce, Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej przy ul. Stefana Okrzei 1, którego celem jest gromadzenie dokumentacji osobowej i płacowej po zakończeniu pracodawców lub firm przechowalniczych, co ma istotne znaczenie dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę.

2005 - 16 grudnia - uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.

2005  - Ludność miasta na 31 grudnia wyniosła 15 tys. stałych mieszkańców.

2006 - 15 stycznia uroczystość 15-lecia działalności utworzonej w Milanówku pierwszej w Polsce Straży Miejskiej.

2006 – 4 marca w Warszawie ogłoszenie wyników akcji „Przejrzysta Polska” i wręczenie certyfikatów 406 zakwalifikowanym samorządom (z 800 uczestniczących w akcji), którym udało się zrealizować wszystkie zadania obligatoryjne, mające na celu poprawę załatwiania wszelkich spraw w Urzędzie Miejskim. Wśród tych najlepszych w Polsce znalazł się również Milanówek.

2006 - 3 czerwca uroczystości 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej.

2006 – 14 czerwca – zebranie założycielskie Uniwersytetu 3Wieku w Milanówku, który w ten sposób się usamodzielnił.

2006 –  Rozpoczęcie III etapu budowy mieszkań w TBS, który przewiduje oddanie  do użytku w latach 2006-2009 dalszych 150 lokali.

Oprac. Andrzej Pettyn
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne