Historia Milanówka w skrócie
| 2010-05-14 19:47:58 | drukuj

Milanówek (15 tys. mieszkańców, powierzchnia 1352 km2) położony jest w centralnej Polsce, w odległości 30 km na zachód od Warszawy; miejscowość pięknie wtopiona w zieleń, z wielowiekowymi, zabytkowymi dębami. W otoczeniu tej wspaniałej zieleni spotkać można wiele cieszących oko willi o zróżnicowanej architekturze, od pałacyków po typowe dla Mazowsza dworki szlacheckie z ganeczkami.

Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Milanówka sięga epoki brązu. W XV wieku istniała tu osada Milanów zwana po łacinie Milanowo, ale współczesne dzieje miejscowości rozpoczęły się dopiero w 1899. Powstało wówczas letnisko, które z upływem lat przekształciło się w miasteczko. Jednak na przyznanie praw miejskich Milanówek musiał "za karę" poczekać aż do 1951 r. "Za karę", ponieważ w okresie okupacji hitlerowskiej i bezpośrednio po Powstaniu, w Milanówku rozwinęła się konspiracyjna działalność, której nie akceptowały pó?niejsze władze komunistyczne. Tu działały dwa oddziały specjalne Kedywu, trzy radiostacje łączności z Londynem, obsługa i ochrona kilku sztabów różnych szczebli, na pobliskich polach odbierano zrzuty broni z Londynu, prowadzono działalność wydawniczą, pracował wywiad i kontrwywiad, organizowano akcje sabotażu, regularną działalność rozwijały Szare Szeregi, przyjmowano emisariuszy rządu londyńskiego (wśród nich bywał Jan Nowak-Jeziorański), systematycznie odbywało się tajne nauczanie, organizowano nawet imprezy kulturalne.

Szeroka praca konspiracyjna w okresie okupacji nie odbyła się bez ofiar, niektórzy milanowianie trafili do Oświęcimia, skąd już nie wrócili, śmierć poniosło wielu żołnierzy Armii Krajowej uczestniczących w akcjach skierowanych przeciwko okupantowi. Po upadku Powstania przez krótki okres Milanówek stał się nieformalną polityczną stolicą Polski. Tu znalazła schronienie znaczna część władz Polski Podziemnej, działały agendy Delegatury Rządu, odbywały się ważne narady przedstawicieli różnych orientacji politycznych. Bywał w Milanówku nowy Komendat AK, gen. Leopold Okulicki. Milanówek był siedzibą sztabu i dowództwa Obszaru Warszawskiego AK do stycznia 1945 r., ukazywały się konspiracyjne gazetki (wśród nich "Tu mówi Londyn!"). Warto też wiedzieć, że po Powstaniu Warszawskim na miejscowej plebanii przechowywano urnę z sercem Fryderyka Chopina.

Wkrótce po wkroczeniu wojsk sowieckich do Milanówka w szeregach żołnierzy AK rozpoczęły się masowe aresztowania, przeprowadzone przez placówki NKWD i UB. Aresztowanych wywożono do więzień w Warszawie, Pruszkowie, Rembertowie i innych miejscowościach, gdzie więziono ich niekiedy nawet po kilka lat, a po zwolnieniu szykanowano uniemożliwiając powrót do dawnych zajęć zawodowych. Nic więc dziwnego, że bezpośrednio po Powstaniu i przez wiele lat po wojnie Milanówek zwano Małym Londynem.

Obecnie Milanówek nadal jednym kojarzy się z jedwabiem, gdyż tu się znajduje kolebka polskiego jedwabnictwa (początki w 1924 r.), innym z poszukiwanymi przez smakoszy cukierkami "krówkami", które wciąż są dobrym towarem eksportowym i poza Polską znajdują nabywców w wielu krajach. Wreszcie w ostatnich latach coraz większą międzynarodową sławę zyskuje milanowska pracownia konserwacji zabytkowych mebli, z której usług korzystają najlepsze placówki muzealne Polski i wielu krajów europejskich.

Milanówek to również miasto ciekawych placówek kulturalnych, jak Muzeum im. Jana Szczepkowskiego - wybitnego rze?biarza (m.in. pomniki Bogusławskiego i Moniuszki), Galeria Ars Longa - jedna z największych prywatnych tego typu placówek w Polsce poświęcona sztuce współczesnej, która w swojej stałej ekspozycji ma prace ponad 30 najwybitniejszych krajowych i zagranicznych twórców (m.in. A. Myjak, J. Szajna, J. Tarasin, G. Zemła, M. Jaromski). Wiodącą rolę w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, spełnia Miejski Ośrodek Kultury. Cenione jest - m.in. za wiele publikacji książkowych o mieście i jego ludziach i wartościowe inicjatywy kulturalne - Towarzystwo Miłośników Milanówka. Miasto od lat słynie z organizowanego co roku Kabaretonu Milanowskiego - maratonu sztuki kabaretowej z udziałem najwybitniejszych polskich satyryków, z których niektórzy - jak Dorota Stalińska, Paweł Dłużewski czy Andrzej Zaorski są stałymi mieszkańcami miasta. Wpływy z Kabaretonu, w którym wszyscy wykonawcy występują społecznie, zasilają budżet miejscowych placówek oświatowych lub opiekuńczo-wychowawczych jak TPD. Wreszcie należy wspomnieć, że w Milanówku mieszka dwóch wybitnych śpiewaków operowych Dariusz Biernacki (baryton) i Romuald Tesarowicz (bas), którzy występują na koncertach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury.

Usytuowanie Milanówka w bezpośredniej bliskości lotniska Okęcie i ważnych dróg międzynarodowych i krajowych (Warszawa-Katowice, Warszawa-Kraków, Warszawa-Poznań i Warszawa-Łód?) - decyduje o dobrej dostępności komunikacyjnej miasta i sprawia, że chętnie osiadają tu małe i  średniej wielkości zakłady produkcyjne przyjazne dla środowiska. W przypadku potrzeby udania się w dalszą podróż Milanówek jest jedną z tych nielicznych w Polsce małych miejscowości, gdzie bez uciążliwego stania w kolejkach można zakupić bilet na dowolny środek lokomocji, do dowolnego zakątka świata. Z uwagi na dobry mikroklimat, piękną zieleń, wspaniałą wodę (wielu milanowian kąpie się w oligocence, bo taka właśnie woda dostarczana jest do wielu mieszkań przez miejskie wodociągi!) - coraz częściej osiedlają się w Milanówku ludzie biznesu, aktorzy, muzycy, językoznawcy, pisarze, artyści plastycy, którzy znajdują tu dobre warunki do wypoczynku i pracy twórczej w bezpośredniej bliskości stolicy.

Miasto posiada infrastrukturę techniczną, na którą składają się sieć: wodociągowa (własne stacje uzdatniania wody), kanalizacyjna (w zaawansowanej rozbudowie), energetyczna, gazowa. Działają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea publiczne i prywatne, biblioteki. Rekreacji i wypoczynkowi służą korty tenisowe przy MOK, basen 50-metrowy (otwarty) wraz z boiskami do siatkówki i koszykówki oraz boisko piłkarskie miejscowego Milanu. Chlubą miasta jest oddana do użytku w 2002  r. Miejska Hala Sportowa, w której od rana do wieczora ćwiczy młodzież szkolna, dorośli, a ponadto coraz częściej rozgrywają mecze profesjonaliści (m.in. koszykarze).

W mieście są dwa kościoły, które prowadzą bardzo szeroką działalność duszpasterską. Wiele troski okazuje się osobom niepełnosprawnym. W Milanówku istnieje szkoła podstawowa, która prowadzi klasę integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych, a ponadto od kilku lat działa Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Archidiecezji Warszawskiej (Oddział Niepełnosprawnych) prowadzące m.in. warsztaty terapii zajęciowej. Poza policją nad bezpieczeństwem czuwa Straż Miejska, która prowadzi również "na zamówienie" radioelektroniczne monitorowanie placówek publicznych, sklepów i domów prywatnych. Rozwinięta jest sieć sklepów i punktów usługowych oraz prywatna służba zdrowia (do dyspozycji są lekarze różnych specjalności). Funkcjonuje bezpłatny, zintegrowany system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ulice są dobrze oświetlone i czyste, o co dbają wyspecjalizowane służby. Wiele uwagi władze samorządowe poświęcają sprawom bezpieczeństwa. W Milanówku, jako pierwsza w Polsce, powstała Straż Miejska. W 2004 r. oddano do użytku policji nowy funkcjonalny budynek komisariatu.

W ostatnich latach zorganizowano w szkołach wiele konkursów na temat bezpieczeństwa i wydano trzy broszury poświęcone tej tematyce. Miasto ma wiele atutów, które zachęcają do osiedlenia się na stałe, a jest to możliwe, bo na terenie miasta nie brak miejsc pod zabudowę jednorodzinną i działalność gospodarczą, pod warunkiem, że będzie nieuciążliwą dla środowiska, bowiem troska o środowisko jest przysłowiowym oczkiem w głowie miejscowych władz samorządowych.

Milanówek w swoim rozwoju kieruje się zasadą równoważenia czynników ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Jest to miasto otwarte na powstawanie małych i średniej wielkości przedsiębiorstw przy poszanowaniu istniejących walorów przyrodniczych, popierające nowoczesne formy edukacji (o czym m.in. świadczy szeroka gama specjalizacji zawodowych w szkołach licealnych), budujące przyszłość w nieustannym dialogu z mieszkańcami. Potwierdza to przyjęty uchwałą Rady Miasta perspektywiczny plan rozwoju miasta do roku 2020. Wszystkim, którzy postanowią pewnego pięknego dnia odwiedzić nasze miasto lub zdecydują się pozostać w nim nieco dłużej, życzymy miłych wrażeń i satysfakcji ze spędzonego tu czasu. A jeśli ktoś zauroczy się Milanówkiem tak bardzo, że postanowi osiedlić się tu na stałe, to przyjmiemy to z pełnym zrozumieniem, ponieważ myśmy dokonali tego wyboru już wcześniej.

Andrzej Pettyn
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne