Informacje ogólne o Milanówku
| 2010-05-14 19:36:32 | drukuj
(Stan na rok 2003 wg Folderu Miasta Milanówka)


Powierzchnia
– 13,52 km2

Liczba ludności – 15 194 (w tym 53% kobiet)

Liczba mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej
 • 10 500 (70% mieszkańców)
Liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej
 • 4 500 (30% mieszkańców)
Gęstość zaludnienia – 1 100 osób/km2
 • dzieci w wieku 0-4 lat – 4,3%
 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym – 19,4%
 • osoby w wieku produkcyjnym – 61,7%
 • osoby w wieku emerytalnym – 17,9%
 • bezrobotni – 6,58%
 • ludność miejska – 100%
Ilość podmiotów gospodarczych – 2 028

Drogi – ogółem – 105 km, w tym:
 • wojewódzkie – 3 km
 • powiatowe (10 km asfalt i 1,0 km grunt) – 11 km
 • gminne – 91 km
  – drogi asfaltowe – 19 km (ok. 20,9%)
  – drogi betonowe – 8,4 km (ok. 9,2%)
Sieć wodociągowa
 • wykonanie ogółem – 89 981 m (ok. 96,2% zapotrzebowania)
Sieć kanalizacyjna
 • wykonanie ogółem – 27 711 m
  (ok. 28,2% zapotrzebowania) w tym:
  – rurociągi tłoczne – 2 379 m
  – kanalizacja deszczowa – 1 625 m
Oświetlenie ulic
 • ogółem punktów świetlnych – 2 298 szt.
  (ok. 97,7% zapotrzebowania)
Sieć gazowa – 75 km (ok. 95%)

Ilość wydanych numerów telefonicznych
 • ok. 5 000 (ok. 90%)
Szkoły i placówki oświatowe:
 • Szkoły podstawowe – 6
 • Gimnazja – 3
 • Szkoły średnie – 3
 • Przedszkola – 4
Biblioteki:
 • 1 miejska – ilość woluminów – ok. 23 000
 • 1 parafialna – ilość woluminów – ok. 16 000
 • Ponadto przy każdej szkole jest biblioteka szkolna
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne