Pomniki przyrody
Jerzy Wysocki | 2010-05-14 17:16:51 | drukuj
Milanówek, jako jedno z niewielu miast, może pochwalić się licznymi pomnikami przyrody. Na powierzchni 1352 ha, jaką zajmuje miasto, są aż 134 pomniki przyrody (stan na dzień 1.04.2003 r.),  a wśród nich są 2 głazy narzutowe i 132 drzewa: 114 dębów szypułkowych, 7 lip drobnolistnych, 3 sosny zwyczajne, 3 topole białe, 2 dęby czerwone, 1 wiąz pospolity, 1 klon jawor i 1 tulipanowiec. Cenne drzewa skoncentrowane są przede wszystkim w centrum miasta w obrębie tzw. strefy ochrony konserwatorskiej, czyli najstarszej części miasta, gdzie znajduje się wiele obiektów zabytkowych pamiętających czasy powstałego przed 100 laty Letniska. Razem z zabytkowymi budynkami starodrzew decyduje o dzisiejszych walorach Milanówka jako miasta atrakcyjnego do zamieszkania. 

Drzewa, pomniki przyrody otoczone są troskliwą opieką władz miejskich. Co kilka lat poddaje się je zabiegom pielęgnacyjnym, tak aby w jak najlepszej kondycji zdrowotnej mogły być przekazane w spuściźnie przyszłym pokoleniom.

Znamienne jest to, że drzew pomnikowych w Milanówku przybywa i jest kolejna grupa „kandydatów” czekających na wciągnięcie na listę pomników przyrody. Władze miasta cieszy to, że właściciele nieruchomości, w pobliżu których usytuowane są drzewa szczególnie wartościowe, chętnie aprobują podjęcie kroków mających na celu uznanie tych drzew za pomniki przyrody. A należy zaznaczyć, że drzewa pomniki przyrody powodują ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, ponieważ posiadają strefę ochronną w promieniu 15 m od pnia drzewa, gdzie zabronione jest wznoszenie jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenie prac ziemnych. Starodrzew na terenie Milanówka dodatkowo chroniony jest poprzez wprowadzone zespołowe formy ochrony przyrody: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy utworzony uchwałą Rady Miasta Milanówka  w 1992 r. i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony przez Wojewodę Warszawskiego w 1997 r.

W Urzędzie Miejskim w Milanówku znajduje się dokumentacja pomników przyrody. Zainteresowanym tą sprawą dodatkowych informacji udzieli Ogrodnik Miejski.
Jerzy Wysocki
Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne