I Milanowskie Forum Kultury - Galeria Ars Longa
| 2010-04-03 18:06:08 | drukuj
„Mądrość uczy czego szukać i czego się obawiać”

6 marca 2004 r., w Galerii ARS LONGA, odbyło się inauguracyjne Forum Kultury, zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Milanówka i Galerię ARS LONGA z udziałem ponad pięćdziesięciu wspaniałych osób związanych z kulturą w naszym mieście. Wszystkich gości powitała właścicielka galerii Grażyna Śniadewicz, po czym rozpoczął się koncert muzyczny w wykonaniu młodych artystów: Jaśminy Samsel, Natalii Bonieckiej i Ani Bukowskiej. Po przybliżeniu idei określenia strategii kultury w naszym mieście głos zabrał Burmistrz Jerzy Wysocki, charakteryzując w skrócie zatwierdzoną przez Radę Miasta Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka do 2020 r.

Prof. dr hab. Mirosława Opałło we własnym referacie przedstawiła priorytety strategii zrównoważonego rozwoju miasta w dziedzinie kultury z naukowego punktu widzenia, wskazując na niezwykłe przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego w świecie. Kultura w Polsce ma dwie tendencje dynamiczne: jedna na rzecz globalizacji, dzięki m.in. internetowi, druga broni swoich pozycji i wartości głównie w skali lokalnej i regionalnej, a coraz słabiej w skali narodowej. Kultura w naszym mieście jest jednym z ważniejszych sektorów. Tutaj również dostrzegalna jest silna więź z tradycją i rozwój kulturalny miejsca unikalnego w skali Mazowsza – m.in. rozwój organizacji pozarządowych. Zaznaczyła, że dobry rozwój kultury jest możliwy dzięki pomocy władz miasta. W dużej mierze spełnia ten cel Miejski Ośrodek Kultury. Pani prof. określiła architekturę milanowską jako bardzo ważny dział kultury, do czego zresztą odnieśli się późniejsi rozmówcy stwierdzając, że ma również charakter kulturotwórczy. Bardzo ważnym głosem w dyskusji był m.in. głos Pana prof. Michała Inkielmana, prorektora Wyższej Szkoły Informatyki, stwierdzający, iż dzisiaj wiedza jest produktem, jest głównym źródłem dochodu. Rzeczywiście, wyprodukowany komputer już mniej kosztuje niż zwykła licencja profesjonalnego programu komputerowego. Pan prof. Michał Inkielman zaproponował wyjście naprzeciw trendom współczesnego świata i zinformatyzowanie naszego miasta w takim stopniu, aby uzyskać efekt synergiczny i radować się sukcesami z tego powodu w wielu dziedzinach. Kolejne Forum powinno być poświęcone właśnie temu tematowi. Świat dzisiaj znajduje się w Erze Informatycznej i wielkie potrzeby są właśnie w tej dziedzinie. Milanowskie środowisko informatyków światowej klasy przy odpowiednim wsparciu i zaangażowaniu wielu osób może odegrać ogromną rolę.

Na szczególną uwagę zasługuje również głos s. Jadwigi Koropczuk, w którym podkreśliła konieczność przekazywania właściwych wartości moralnych i kulturalnych ludziom już w wieku przedszkolnym.

Wielki potencjał twórczy drzemiący w społeczności Milanówka jest w stanie wyzwolić ogromne siły i dać szansę nowej epoce, która otwiera się z dniem 1-go maja. Mam nadzieję, że iskra zapłonęła i z dużą mocą wspólnie zaczniemy tworzyć przyszłość naszego miasta w oparciu o atuty.

Mariusz Koszuta

Reklamy
Polecamy

poprzednie zamknij następne